KNAW

Onderzoek

BO-12.10-009 Natuur, landschap en biodiversiteit (biodivers)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10-009 Natuur, landschap en biodiversiteit (biodivers)
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343674

Samenvatting

Doel
Bewezen is dat de biologische landbouw gemiddeld genomen een positieve invloed heeft op biodiversiteit en landschap. Bovendien is uitbouw, verbreding en borging kansrijk gezien de positieve houding van ondernemers, de internationale en via certificering geborgde, uitgangspunten van de biologische landbouw zoals het niet gebruiken van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Op biologische bedrijven wordt gemiddeld meer gebruik gemaakt van traditionele rassen en gewassen (genetische biodiversiteit), is het aantal soorten kruiden en insecten op de percelen groter, en komen er meer landschapselementen voor (met veel broedvogels en insecten). Biologische bedrijven verschillen onderling wel in de mate waarin ze aan natuur, landschap en biodiversiteit bijdragen. Om de mogelijkheden van de biologische landbouw verder te benutten moet de aandacht en inzet voor natuur, landschap en biodiversiteit een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de biologische bedrijfsvoering. Daarvoor moet een kwaliteitsnorm worden ontwikkeld en vervolgens geborgd, de zogenaamde natuur- en landschapsnorm. Deze is in het onderzoek van de afgelopen jaren ontwikkeld en getest aan 3 pilotbedrijven. In het komende jaar ligt de nadruk op de verdere uitrol van deze natuurnorm, de brede discussie in de sector over de mogelijkheden om deze norm breed in de sector in te passen.

De ontwikkeling van een goede communicatiestrategie hiervoor is onderdeel van het project.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

How can organic farmers contribute to the increase of landscape values and biodiversity, regarding their favoured position which comes forward from the organic farming land use system (no use of fertilizers and pesticides), and regarding their (on average) positive attitude towards nature? And how can this idea be financed? Is there sufficient interest among farmers to participate in the development of nature and landscape values on their farms? These questions are also being tackled on three demonstration farms.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie