KNAW

Onderzoek

Natuurlijke afname AM

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuurlijke afname AM
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343703

Samenvatting

Doel

. Data betreffende de natuurlijke afname van het aardappelcysteaaltje op verschillende gronden onder verschillende niet-waardplanten verzamelen en via publicaties beschikbaar stellen aan de PD ter ondersteuning van het fytosanitaire beleid. Hierbij gaat het zowel om de afname van het aantal cysten per eenheid grond als om de werkelijke populatieafname uitgedrukt als eieren per eenheid grond.
. Richtlijnen aanleveren betreffende teeltfrequentie en teeltvrije perioden en fytosanitair veilige gewasrotaties inclusief de bedrijfseconomische gevolgen daarvan en de haalbaarheid in de praktijk.
. Bestaande informatie betreffende natuurlijke afname wortelknobbelaaltjes en overleving in zeef /sorteergrond wordt voor de PD samengevat.

Werkwijze
Werkplan is voortzetting van het onderzoek gestart in 2006.

Werkplan 2010: September - december: Laatste dichtheidsbepaling van de in 2006 (en in sommige gevallen 2008) in kaart gebrachte aardappelmoeheidbesmetting op 20 locaties binnen de aangetoonde besmettingen op tien locaties op klei en tien op zavel; bepalen gevolgen voor rotaties, bedrijven en beleid.

Resultaten

. Voorjaar 2010: rapportage natuurlijke afname in WACO
. Oktober 2010: Van alle plots op alle percelen opnieuw de populatiedichtheid bepaald laatste set natuurlijke afnamegetallen per perceel.
. Eind 2010: Analyse en rapportage natuurlijke afname op klei en zavelgronden van zowel cysten als eieren per eenheid grond, inclusief aanzet advies aanpassing rotaties, gevolgen voor bedrijven, haalbaarheid in praktijk en impact analyse fytosanitair PD
. Eind 2010: publicatie natuurlijke afname voor de PD.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Potato cyst nematodes, root knot nematodes and wart disease form a serious threat to Dutch arable farming and export. The natural decline rate of a disease under non-host crops is a mayor part of management schemes. Safe cropping sequences, cropping frequencies and duration of host crop free periods after detection can only be imposed if this information is available. Especially potato cyst nematodes population decline is of mayor importance as a result of recently new proposed legislature. Both decline in density (number of eggs/unit soil) as of the cysts (number of cysts/unit soil) is required. Recently, it has been suggested that population decline is correlated with non host crop species.

Research objectives:
Because of the suggestion that population decline is correlated with non host crop speices, information concerning the natural decline of potato cyst nematodes on different soils and non-host crops will be collected from the literature as well as from field experiments and made available for legislation and decision support for farmers.

Results and products:
English language paper on population decline undernon-hosts on clay, loamy and sandy soil.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. L.P.G. Molendijk
Projectleider Dr. T.H. Been

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie