KNAW

Research

The relation between M. chitwoodi in soil and in crops (such as potato)

Pagina-navigatie:


Update content


Title The relation between M. chitwoodi in soil and in crops (such as potato)
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343713

Abstract

Description:
Not much is known about the relation between M. chitwoodi in soil and in crops (such as potato). This research concentrates on which factors, such as humidity, soil-type, temperature, growing period, cultivar, meloidogyne population, etc., could influence this relation.

Research objectives:
Determination of the relation between M. chitwoodi in soil and in crops, and the most important factors which have an impact upon this relation.

Results and products:

. Article on the relation between M. chitwoodi in soil and in crops (such as potato): March 2010
. Detailed projectproposal: February 2010
. Final report: December 2011

Abstract (NL)

Doel
Vaststellen van het verband tussen de hoeveelheid Meloidogyne in de grond en het aantal dat uiteindelijk in het geoogste product (aardappel, bollen, vaste planten etc.) terechtkomt.

Werkwijze
Dit project bevat meerdere onderdelen: 1. in nov/dec 2009 zal een eerste overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever (L. den Nijs, A. van Sommen) en een aantal experts vanuit onderzoek (Schomaker, Been, Molendijk, Korthals) en vanuit de sector (O. Smit, Boutkan, Venhuizen) om de verschillende factoren die bij het verband tussen Meloidogyne in grond en in partij in kaart te brengen.
2. In jan/feb 2010 wordt oude informatie bij elkaar gebracht en zal onderdeel A en B uitmonden in een overzichtsartikel (wat is er reeds bekend) en een uitgewerkt onderzoeksvoorstel (m.b.t. wat nog niet bekend is, en hoe dit het beste in de tijd valt te onderzoeken).
3. Experiment onder geconditioneerde omstandigheden m.b.t. de relatie tussen hoeveelheid M. chitwoodi in de grond en het aantal dat uiteindelijk in het geoogste product terechtkomt. Hiervoor worden in de kas verschillende dichtheden M. chitwoodi (1 populatie) aan grond (1 grondsoort) toegevoegd, waarna er aardappelen (1 cv.) op geteeld worden en de M. chitwoodi besmetting in de dochterknollen bepaald gaan worden.
4. Experiment onder geconditioneerde omstandigheden m.b.t. de invloed van vocht op de relatie tussen M. chitwoodi in de grond en het aantal in aardappelknollen. Vergelijking nat vs. droog.
5. Experiment onder geconditioneerde omstandigheden m.b.t. de invloed van temperatuur op de relatie tussen M. chitwoodi in de grond en het aantal in aardappelknollen. Vergelijking kas vs. Nematodentuin
6. Experiment onder geconditioneerde omstandigheden m.b.t. de invloed van grondsoort op de relatie tussen M. chitwoodi in de grond en het aantal in aardappelknollen. Vergelijking van 4 grondsoorten.
7. Experiment onder geconditioneerde omstandigheden m.b.t. de relatie tussen M. chitwoodi in de grond en ander uitgangsmateriaal (Bollen, Vaste planten).

Resultaten
. Artikel bestaande kennis over de relatie tussen M. chitwoodi in grond en in product: maar 2010
. Uitgewerkt projectplan: februari 2010
. Eindrapport: december 2011

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. G.W. Korthals

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation