KNAW

Onderzoek

Kwantificering reststromen en oplossingsrichtingen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kwantificering reststromen en oplossingsrichtingen
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343728

Samenvatting

Doel
Puntemissiemodel {Point Source SUrface water Model - POSSUM} voor akkerbouw, bollenteelt en de fruitteelt valideren, en oplossingsroutes aanreiken die kunnen rekenen op draagvlak.

Concreet in dit project: ontwikkeling en demonstratie van low-budget systemen voor de opvang en zuivering van restwaterstromen in en rond bedrijfsgebouwen.

Werkwijze
In 2007-2009 zijn op basis van de resultaten van de inventarisaties en enquetes een aantal emissie scenario s (worst case) voor de verschillende sectoren doorgerekend. Deze scenarioberekeningen zijn verwerkt tot het basismodel POSSUM (Point Source SUrface water Model). De scenarioberekeningen laten zien dat een deel van de noodzakelijke gegevens ontbreekt. In 2010 (e.v.) wordt het model gevalideerd voor de verschillende sectoren (fruit, bollen en akkerbouw) doormiddel van metingen (op bedrijfsniveau) of door inwinnen van andere relevante informatie uit de betreffende sectoren. Daarbij wordt tevens een inschatting gemaakt van het effect van bepaalde maatregelen op de waterkwaliteit Voor relevante emissieroutes wordt gezocht naar oplossingsrichtingen. Hierbij is aandacht voor technische en economische haalbaarheid en wordt ook een inschatting gemaakt van het effect van bepaalde maatregelen op de waterkwaliteit. Voor wat betreft opvang en zuivering wordt met name onderzocht hoe de werkingsefficientiƫ van biologische zuiveringssystemen over enkele jaren verloopt: komen actieve stoffen vertraagd alsnog in het effluent terecht, of is dit in de looptijd van enkele jaren niet het geval.

Resultaten

. Rapportage validatie POSSUM voor de akkerbouw, bollenteelt en fruitteelt.
. Deelname aan demonstraties en studiegroepen waaronder Telen met Toekomst
. Publicaties in vaktijdschriften
. Internationale uitwisseling resultaten
. Resultaten verwoorden op een website en vertalen naar adviezen voor de toepassing en constructie van biologische zuiveringssystemen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.P. van der Maas

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie