KNAW

Onderzoek

Puntbelastingen glastuinbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Puntbelastingen glastuinbouw
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343729

Samenvatting

Doel
Het onderzoeksdoel is het terugdringen van puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. In 2010 wordt onderzoek uitgevoerd naar een in de praktijk toepasbare zuiveringsmethode van drainwater:

. Toetsen van de oplossingsrichting Zuiveren recirculatiewater in de rozenteelt . In 2008 is de keuze gemaakt voor actieve oxidatie (combinatie van waterstofperoxide + UV) als zuiveringsmethode van het recirculatiewater. Uitgevoerde (bio)toetsen en metingen hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. Op een praktijkbedrijf roos wordt in een duurproef nagegaan of met de zuiveringsmethode groeiremming gedurende een langere periode kan worden voorkomen en daarmee lozing en emissie kan worden geperkt.
. Uitdragen van de resultaten naar de doelgroepen.

Werkwijze
Bepalen van de inzetbaarheid van de op experimentele basis getoetste zuiveringstechnologie op praktijkschaal in een duurproef (fase 3.1) (november 2009 - november 2010)
De volgende vragen worden in de duurproef op een rozenbedrijf beantwoord:

. Is er groeiremming bij niet lozen?
. Gesteld dat er groeiremming optreedt, vermindert een behandeling van het drainwater met H2O2 en UV de groeiremming?
. Gesteld dat er groeiremming optreedt, kan een behandeling van het drainwater met H2O2 en UV de lozing van drainwater verminderen

De proefopzet is als volgt (behandelingen per kraanvak)

1. UV, lozen volgens teler (reguliere situatie bedrijf). Bedoeld als nul-meting
2. UV, 100% recirculatie. Hiermee kan in vergelijking met behandeling 1 groeiremming worden aangetoond
. H2O2 + UV, 100% recirculatie. Streefdoel. Geen groeiremming en om die reden geen lozing.

Aanpassen watertechnische installatie, incl regeling (uitgevoerd in 2009):
Tijdelijke technische aanpassingen, uit te voeren door installateur. Het betreft de aanleg van de behandelingen 1, 2 en 3.

Uitvoering duurproef:

Monitoring

. Gewaswaarnemingen (productie (dagelijks) en visuele gewasbeoordeling)
. Waarnemingen voedingswater (biotoetsen, analyse gewasbeschermingsmiddelen, fysische/chemische bepalingen, voedingsanalyse, microbiologische analyse)
. Frequentie: bij aanvang van de behandelingen wekelijks, daarna maandelijks

Met de gewasmetingen en de parallel uitgevoerde bio-toetsen wordt het voorspellend vermogen van de bio-toets nagegaan.

Resultaten
De duurproef roos levert de volgende resultaten:

. De duurproef geeft antwoord op de vragen over optreden van groeiremming, het verminderen hiervan door de waterbehandelingen en het verminderen van lozing van drainagewater.
. Een beproefde oplossingsrichting voor de vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de rozenteelt.
. Aanbevelingen richting de praktijk over toepassing ven de combinatie waterstofperoxide /UV als zuiveringsmethode van recirculatiewater.
. Opgedane kennis, inzicht en ervaringen met de zuiveringstechnieken bieden mogelijkheden voor toepassing in andere teelten.
. Onderzoekverslag.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In Dutch areas with a concentration of glasshouse horticulture the water quality is beneath the criteria frequently. European and national policy is to improve the quality of the surface water. Emission of pesticides and nutriƫnts to the suface water, must be reduced substantial. There is demand for solutions towards a reduction ofthe emissions that will be adapted by the primary industry.

Research objectives:
The resaerch objective is to test the purification of drainwater by a combination of hydrogen peroxide and UV during a period of one year on a rose firm. The removal of growth inhibition, the long-lasting effect on the crop growth and the reduction of discharge of drainwater wil be studied.

Results and products:
Result of the research project is a tested technology for cleanng drainwater in a rose-crop.
If the watercleaning turns out to be beneficial to the crop growth, than the need for discharging drainwater is decreased.
If the water-cleaning technology is working well on a rose-crop, then there are opprtunities for reduction of the emission of pesticides for the glasshouse horticulture as a whole

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. C. Blok
Onderzoeker Ir. R.M.C. Jansen
Onderzoeker Ir. A.A. van der Maas
Onderzoeker Ing. E.A. van Os
Projectleider Ir. E.A.M. Beerling

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie