KNAW

Onderzoek

Implementing the Dutch guideline 'Pain in Cancer Patients'

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Implementing the Dutch guideline 'Pain in Cancer Patients'
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343753
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

DoelDit voorstel beschrijft een onderzoeksproject waarbij het effect van de PIP implementatiestrategie (program to implement the guideline pain in cancer patients) wordt getoetst.In Nederland is de incidentie van kanker ongeveer 75.000, en deze zal de komende jaren nog stijgen. Een groot deel van de patiënten met kanker ervaart langere of kortere tijd pijn. Deze pijn kan over het algemeen goed behandeld worden. Echter, door onderrapportage van patiënt aan arts enerzijds en suboptimale behandeling anderzijds zijn er te veel patiënten met kanker die pijn of te veel pijn ervaren. Om die reden is in 2008 een nationale wetenschappelijke richtlijn 'pijn bij kanker' ontwikkeld en uitgegeven door de VIKC en de NVA, met daarbij vier indicatoren. Het uitbrengen van een richtlijn betekent echter niet dat er ook vanzelfsprekend naar gehandeld wordt. Een gestructureerde, multidisciplinaire implementatiestrategie is noodzakelijk om pijnrapportage en behandeling van pijn te verbeteren (Grol en Wensing 2006). Daarom hebben wij de PIP implementatiestrategie ontwikkeld en willen we het effect hiervan evalueren.Plan van aanpakDe PIP bestaat uit:1. motiveren van het team dat bij de zorg voor patiënten met kanker betrokken is om, met input van patiënten en huisartsen, een ziekenhuisbreed pijnprotocol te ontwikkelen; 2. trainen van het multidisciplinaire team in de belangrijkste aspecten van de richtlijn (pijnmeting, patiënteninformatie);3. Interactieve computer-based training voor huisartsen mbt de aanbevelingen in de richtlijn;4. Verstrekken van schriftelijke patiënteninformatie aan alle patiënten die de polikliniek bezoeken, en aan alle nieuwe patiënten mondelinge én schriftelijke informatie;5. Het instrueren van nieuwe patiënten die deel willen nemen hoe ze pijn met behulp van sms kunnen rapporteren, na ontvangst van een sms-alert. We zullen het effect van de PIP met behulp van een gecontroleerd onderzoek toetsen in vier poliklinieken oncologie in het zuidoosten van Nederland; twee poliklinieken in de interventieconditie en twee poliklinieken in de controleconditie. Om de PIP optimaal aan te laten sluiten bij de interventiegroep zullen er vier focusgroepen gehouden worden (met patiënten, met zorgverleners in het ziekenhuis, met huisartsen en met een gecombineerde groep), om belemmerende en bevorderende factoren in beeld te brengen en mee te nemen bij de implementatie. Na een jaar zullen ook de poliklinieken in de controleconditie de implementatiestrategie aangereikt krijgen, waarna we het effect een jaar blijven meten in alle vier de poliklinieken, om na te gaan of de effecten ook na een jaar nog duidelijk zijn. OnderzoeksvragenWat is het effect van de PIP implementatiestrategie op:a. de kennis van de richtlijn bij professionalsb. systematische pijnmeting en behandeling volgens de richtlijnc. percentage nieuwe patiënten met NRS 5 of hoger die een adequate pijnbehandeling krijgend. pijnrapportage door patiënten, gemiddelde pijnintensiteit, en patiënttevredenheid Innovatieve aspecten- Van richtlijnontwikkeling tot en met implementatie actieve betrokkenheid van zowel patiënten, artsen als verpleegkundigen;- Het gebruik van SMS-alerts as reminderkanaal- Het gebruik van SMS om data te verzamelen

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie