KNAW

Research

Cohesin loading and stripping: two fundamental principles for the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cohesin loading and stripping: two fundamental principles for the maintenance of genomic stability
Period 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1343756
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Kanker wordt veroorzaakt door cellen die kwaadaardige eigenschappen hebben verworven. Deze eigenschappen ontstaan door fouten in het erfelijk materiaal, het DNA. Zulke fouten kunnen als gevolg hebben dat cellen onbeperkt gaan delen en zich kunnen uitzaaien door het lichaam. Gezonde cellen hebben geavanceerde mechanismen die fouten in het DNA in nagenoeg alle gevallen zullen corrigeren. In dit onderzoeksproject wordt de precieze werking van één van de belangrijkste controlemechanismen bestudeerd. Tijdens iedere celdeling worden alle chromosomen (de dragers van het DNA) van een cel gekopieerd, en vervolgens dient al het DNA precies verdeeld te worden over twee nieuwe cellen. Ieder chromosoom bestaat uit twee identieke chromatiden die strak met elkaar verbonden zijn. Bij de feitelijke celdeling wordt deze verbinding verbroken en worden de twee chromatiden van elk chromosoom over de twee dochtercellen verdeeld. Op deze wijze zorgt de cel ervoor dat beide dochtercellen hetzelfde DNA erven. Er zijn in essentie twee manieren waarop zulke fouten toch in het DNA terecht kunnen komen. Hetzij via fouten in het kopieerproces zelf, hetzij via fouten in het verdelen van de chromatiden bij de celdeling. In beide gevallen worden de fouten tegengewerkt door het 'cohesin' complex. Cohesin is het eiwitcomplex dat de chromatiden met elkaar verbindt. Als zodanig is cohesin essentieel voor de juiste chromatide-verdeling bij de celdeling. Maar cohesin is ook belangrijk voor het herstellen van fouten die ontstaan bij het kopieerproces. Als een DNA-streng een fout blijkt te bevatten, gebruikt de cel de foutloze identieke chromatide als voorbeeld om het DNA te herstellen. Dit proces heet ?homologe recombinatie? en is alleen maar mogelijk als cohesin eiwitten de chromatiden daadwerkelijk met elkaar verbonden houden. Goed functionerende cohesin eiwitten zijn zodoende op twee verschillende manieren absoluut essentieel om te voorkomen dat er fouten in het DNA terecht komen. Het werkingsmechanisme van cohesin eiwitten is slechts ten dele bekend. Cohesin houdt de chromatiden bij elkaar, maar hoe deze verbindingen tot stand komen is een groot mysterie. Wij willen onderzoeken welke specifieke eiwitten binnen de cel noodzakelijk zijn om het cohesin complex naar het DNA te brengen. Daarnaast willen we onderzoeken wat ervoor zorgt dat het cohesin complex het DNA niet verlaat nadat het de twee chromatiden heeft omvat. Dit laatste is van groot belang voor een foutloze celdeling. Dit project betreft kankeronderzoek op fundamenteel niveau. De doelstelling is met name om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die schuil gaan achter de cellulaire bescherming tegen kanker.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. B.D. Rowland

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation