KNAW

Onderzoek

Effecten van teeltvervroeging (Realisatie 50 mg op zand)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Effecten van teeltvervroeging (Realisatie 50 mg op zand)
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343764

Samenvatting

Doel
Doel van het project is het inventariseren van maatregelen voor teeltvervroeging bij de gewassen maïs en consumptieaardappel op zandgrond en hun landbouwkundige implicaties en het kwantificeren van de landbouwkundige en milieukundige effecten van vroegtijdig oogsten op zowel gewas- als bedrijfsniveau.

Werkwijze
In 2010 zal een deskstudie worden uitgevoerd waarin de mogelijkheden van teeltvervroegingsmaatregelen worden geïnventariseerd en de milieukundige en landbouwkundige effecten van vroegtijdig oogsten worden gekwantificeerd. Op basis van de resultaten zal worden nagegaan welk experimenteel onderzoek in 2011 nodig is.

Resultaten
Het resultaat is een overzicht van teeltvervoegingsmaatregelen met hun landbouwkundige implicaties bij de gewassen maïs en consumptieaardappel op zand. Daarnaast worden milieukuindige en landbouwkundige consequenties in beeld gebracht van vroegtijdig oogsten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
N utilization can be increased by growing catch crops. However, after maize and ware potatoes due to the late harvest time N uptake of a catch crop will be poor. An earlier harvest time will improve the possibillities but will have agronomical consequences. This project will explore the possibillities of earlier harvesting and their environmental and agronomical effects.

Research objectives:
The goals of the project are:
.
. Investigating measures that enable an earlier harvest time of maize and ware potato on sandy soils.
. Exploring the environmental and agronomical effects of premature harvesting of maize and ware potatoes

Results and products:
The project results in an inventory of measures to enable an earlier harvest time of maized and ware potatoes on sandy soils and their agronomical impact. In addition, the environmental and agronomical effects of a premature harvest will be explored

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. C.B. Bus
Onderzoeker Ing. W.C.A. van Geel
Onderzoeker Ing. H.A. van Schooten
Onderzoeker Dr.ir. J.J. Schröder
Onderzoeker Ir. R. Wustman
Projectleider Ir. J.T.W. Verhoeven

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie