KNAW

Research

BO-12.06-001 Prospects for agriculture and agribusiness

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-12.06-001 Prospects for agriculture and agribusiness
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343767

Abstract

EL&I task, social issues and policy context
This theme focuses on the developments in and around the agricultural sector related to government policy and socio-economic processes in and outside the Netherlands. Core issues are European integration, Common Agricultural Policy (CAP) reform and negotiations in the WTO. The theme addresses the relevance of these issues for the Dutch government policies and focuses on the effects of these on the agrifood complex and the rural areas.

Knowledge needs
The knowledge needs can be categorized under the following headings:

. Agrifood complex: monitoring; analysis of developments; agricultural income developments; IO (input-output)-analysis
. European Union: options for and effects of:
. Integration; Enlargement; Budget; CAP; reform of CMO s, Rural Development Regulation
. International and bilateral relations: effects of WTO agreements (export support, market access, domestic support); Non-Tariff Trade Barriers (NTB); Euromed; Mercosur; other bilateral agreements

Research tasks
The research questions deal with socio-economic issues related to political and economic developments. The research task is to combine effectively and efficiently relevant data, economic concepts and models as well as expert knowledge.

. Data: the monitoring of the agrifood complex requires quantitative and qualitative data. Quantitative data on the sector are provided by the LEI-database, Statistics Netherlands and other public bodies (FAO, UN, WTO, OECD, EUROSTAT, USDA and Statistics of other countries)
. Models: For the Netherlands two models are available on the level of the sector: Dutch Regionalized Agricultural Model (DRAM) and the Dutch Input-Output model. Relevant models for the European Union and the world are: AG-MEMOD, CAPRI and GTAP. GTAP is a multi-sector, multi-country model that can be used to analyse issues of demand, trade and supply in a global setting.
. Expert knowledge: the performance of the research tasks also requires a thorough theoretical and practical understanding of the subject matter. Core disciplines are macroeconomics, agricultural economics and public administration.

Abstract (NL)

Doel
Dit subthema wordt gevormd door de veranderingen in en rond de agrarische sector in relatie tot het EL&I-beleid en maatschappelijke processen, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarbij gaat het (voornamelijk) om macrovraagstukken op sociaal-economisch terrein. Tot het thema behoren de gevolgen voor landbouw en agribusiness van politieke en macro-economische ontwikkelingen en van ontwikkelingen in andere sectoren.

Kennisbehoefte
Als basis voor het te voeren beleid heeft EL&I behoefte aan een integraal beeld van de ontwikkeling van het Nederlandse agrofoodcomplex. Gezien de internationale afhankelijkheid en oriƫntatie van het agrofoodcomplex, is er ook veel aandacht nodig voor internationale beleidsvraagstukken. Daarbij gaat het primair om te voorzien in de kennisbehoefte t.a.v. internationale ontwikkelingen in relatie tot het Nederlandse beleid.

Een doorlopend onderwerp zijn de jaarlijkse analyses van de ontwikkelingen in de agrosector en de rapportage daarover. Een belangrijk beleidsmatig onderwerp zijn vraagstukken aangaande Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en WTO-vraagstukken. De veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vragen om analyses van effecten voor de agrosector. Het is belangrijk dat het onderzoek wordt gekoppeld met het onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van directie NLG plaatsvindt naar de ruimtelijke effecten van GLB- veranderingen. De gevolgen van het WTO-handelsbeleid en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid behoren tot de doorlopende onderwerpen waar mogelijk nieuwe ontwikkelingen zichtbaar zullen zijn zoals een afronding van de Doha-ronde en de hervorming van het GVB.

Een belangrijk toegevoegd onderdeel van dit thema zijn de strategische verkenningen. Schommelingen in energieprijzen, financiƫle crisis en de voedselcrisis geven onzekerheden over de ontwikkeling van de agrosector. Het thema zal inspirerend zijn voor de strategische kennisagenda van EL&I. De verkenningen zullen ondersteunend zijn voor de Kenniskamer Agrocluster.

Resultaten
Onderzoeksrapporten en -notities zijn van oudsher het aangewezen middel om de gevraagde informatie aan de gebruikers te leveren. Andere middelen zijn boeken, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, persberichten, workshops en presentaties. Het jaarlijkse Landbouw-Economisch Bericht beoogt een toegankelijk overzicht te bieden van de resultaten van onderzoek in binnen- en buitenland. Daarnaast van belang zijn de toekomstgerichte verkenningen van de agrosector. Over het algemeen is het gewenst dat de producten ook in digitale vorm via het web beschikbaar komen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H.J. Silvis

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation