KNAW

Research

Effects of innovation and innovation policy on farm results

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effects of innovation and innovation policy on farm results
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343787

Abstract

Description:
One of the most prominent policy goals of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is the improvement of competitive power of Dutch agriculture and sustainable development. Innovation and innovation policy play a major role in achieving these goals. One question is how and to what extent innovation policies lead to innovation and ultimately to improvements of farm results. Some policy evaluations address this question. But in general there is a lack of knowledge about the effects of policy and innovation on farm profits.

Research objectives:
Aim of this study is to assess to what extent earlier evaluation studies have addressed the question how innovation and innovation policy have led to improved farm results and to formulate policy recommendations for future evaluation studies. The short study will analyze previous (evaluation) studies and expert knowledge.

Results and products:
The result is a report that addresses the effects of innovation and innovation policies on farm performance, the results of previous evaluations, the implications for policy instruments and recommendations for future evaluations.

Abstract (NL)

Doel
Doelstelling van het onderzoek is te onderzoeken op welke manier de doorwerking van innovatie(beleid) in de bedrijfsresultaten in evaluatiestudies is behandeld, wat de resultaten daarvan waren en op welke manier het huidige innovatiebeleid van LNV zou kunnen worden beoordeeld.

Werkwijze
Het project wordt uitgevoerd in de periode januari 2010 tot en met december 2010. In de eerste fase zal een toetsingskader worden gemaakt, met criteria en onderzoeksvragen die in het onderzoek aan de orde dienen te komen. Dit wordt opgesteld in overleg met de opdrachtgever.

In de tweede fase wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar (evaluatie)rapporten op het gebied van innovatiebeleid. Het betreft zowel rapporten over het Nederlandse beleid ten aanzien van de agrarische sector, als beschikbare evaluaties uit andere landen en sectoren. Deze rapporten worden bekeken met betrekking tot de vraag of en hoe de doorwerking van innovatie en innovatiebeleid is meegenomen, en naar de resultaten ten aanzien van de doorwerking op de bedrijfsresultaten.

In een derde fase worden de resultaten van de literatuurstudie naast de ervaringen van deskundigen gelegd die betrokken zijn geweest bij innovatietrajecten die met steun van LNV tot stand zijn gekomen. In deze fase wordt de doorwerking van innovatie(beleid) in de bedrijfsresultaten en andere bedrijfsprestaties verder verdiept. In deze fase wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het tijdspad van de doorwerking, risico s op falen en onzekerheden ten aanzien van de resultaten van innovaties. Ten slotte worden op basis van het voorgaande conclusies geformuleerd ten aanzien van de manier waarop verschillende regelingen zouden kunnen worden geƫvalueerd en de verwachte (manier van) doorwerking van de regelingen op de bedrijfsresultaten. Het concept eindrapport wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd (eventueel in de vorm van een mini-workshop).

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek is een rapportage waarin aandacht wordt besteed aan de manier waarop innovatie en innovatiebeleid doorwerkt in de bedrijfsresultaten, de duurzaamheid en concurrentiekracht van de bedrijven, de resultaten uit eerdere evaluatiestudies en de implicaties daarvan voor toekomstige evaluaties

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. L. Ge
Researcher Ir. P.L. de Wolf
Project leader Drs. M.A. van Galen

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation