KNAW

Research

BO-11 Nature, Landscape and rural areas

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-11 Nature, Landscape and rural areas
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343804

Abstract (NL)Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.M.L. Hermans

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Sand suppletions (Wadden)
Voorkomen van pelagische vis op grotere ruimtelijke schaal in de EEZ van Cara‹bisch Nederland (NL)
VIBEG
Versterking groene groei: lessen voor EL&I (NL)
System knowledge and monitoring
Ruimte voor Concurrentiekracht? (NL)
Develop Invasive Alien Species strategy for Caribean Netherlands
Onderzoekspilot natuur en landschapsnorm (NL)
Northern part water safety(S-W delata)
Monitoring/ basisinventarisatie koraal (NL)
Monitoring vitaliteit & bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug (NL)
Meeschrijven DP2014 (Wadden) (NL)
Meelaagseveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden) (NL)
Kwantificering ecosysteemdiensten wilde bestuivers (NL)
Habitat quality grey seals
K_NenR_090 Stategische kennisagenda bos en hout (NL)
K_NenR_089_Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen Noordzee t.b.v. implementatie KRM (NL)
Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst (NL)
Integrality and decision making in DP2015(SW-Delta)
Innovatieve verdienconcepten: particuliere boseigenaren (NL)
Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden) (NL)
Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta) (NL)
Digital elevation models carribean Netherlands
Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices (NL)
Helpdesk Marine Biodiversity
HD3463_Golfbanen in de Natuurschoonwet (NL)
HD3457_Input for project Natural ambition
HD3454 Nature cemeteries in the Netherlands
Helping hand typical species
Haaien en roggen (NL)
Green growth
Green Deal producing landscape
Gedragen protocollen effectbeoordeling ELI sectoren Deltaprogramma (NL)
Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif (NL)
Effecten garnalenvisserij (NL)
Ecotoxiologisch onderzoek Gotomeer (NL)
Ecologische Effectmeting windenergie op zee (NL)
Duurzame otterpopulaties (NL)
Dioxinen in tapuiten eieren (NL)
Circulaire economie (NL)
Bouwstenen ?Waarde van Groen? ? een state-of-the-art in de context van beleidsopgaven (NL)
Biomimicry
Biodiversity in urban area
Biodiversity in the city
Actieplannen urgent bedreigde soorten (NL)
Citizen initiatives and policy goals: Learning and feeding the debate and knowledge exchange in physical and digital networks
Green space for human health, well-being and care
An evaluation of the impacts of greening school grounds on children's functioning, well being and nature orientation
Communicating social services and contributions of contemporary real estate?s
Evaluatie investeren in nieuwe natuur (NL)
Making a research agenda for the application of grass from road side verges etc. in a biobased economy
Synthesis of TEEB projects from the perspective of business cases
Economic instruments for the protection of nature
Comparing (uncertainty in) the value of nature, in VOT and in VOSL
Framework directive Marien
Tool for spatial management of geese
European agreements on High Nature Value farmland
Improving restoration measures (PAS, Natura 2000)
Farmland birds in small-scaled arable landscapes in the Netherlands
Handing over the knowledge system on meadow birds

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation