KNAW

Research

Susainable use of soils: the impact of measurements on the soil functions

Pagina-navigatie:


Update content


Title Susainable use of soils: the impact of measurements on the soil functions
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1343806

Abstract

Description:
Sustainable use of soils is defined as follows: measurements should not decrease the functioning of soils. The soil functions taken into account are defined in the EU thematic strategy on soils. In 2009 a deskstudy on the coupling on soil parameters and soil functions was performed. Which soil parameters can be used as an indicator on the state and changes in soil functions. In 2010 those indicators will be testes in the field.

Research objectives:
To test the use of different indicators that show the impact of measurements on soil functions.

Results and products:
Insight in the use of indicators. In case some useful indicators are found, insight in the impact of measurements on soil functions

Abstract (NL)

Doel
In het veld toetsen van de voorgesteld bodemparameters, die iets zeggen over veranderingen in de bodemfuncties en daarmee over de duurzaamheid van bodemgebruik. Indien mogelijk binnen het gestelde budget zal worden gestreefd naar verschillende bodemtypes en verschillende behandelingen.

Werkwijze
fase 1: zoeken naar locaties met verschillend bodemtypes en diversiteit in getroffen maatregelen. Bij voorkeur locaties waar maatregelen in herhaling (in ruimte of tijd) ziijn uitgevoerd, om zo direct statisch betrouwbare steekproeven te kunnen nemen

fase 2: bepalen welke bodemfuncties belangrijk zijn, welke bodemparameters daar bij horen en welke verwachtingen er zijn rond de effecten van maatregelen op deze parameters

fase 3: bemonsteren en meten van geselecteerde bodemparameters

fase 4: Analyse van onderzoeksresultaten en eventueel herhaling van fase 2 en 3

fase 5: rapportage

Resultaten
In dit project zullen indicatoren (in de vorm van bodemparammeters) voor de effecten van maatregelen op bodemfuncties worden getoetst. Het resultaat zal ook bestaan uit een beoordeling van de beoogde indicatoren voor duurzaam bodemgebruik in een veldsituatie.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. J. Bloem
Researcher Dr. J.H. Faber
Researcher Dr. K.B. Zwart
Project leader Dr. A. Smit

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation