KNAW

Onderzoek

Vervolg geven aan COP dec 2009

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vervolg geven aan COP dec 2009
Looptijd 01 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343819

Samenvatting

Doel
In december 2009 worden de accounting regels voor de periode post-2012 definitief vastgesteld. Een verandering van de accounting regels stelt andere eisen aan het Nationale Systeem voor de rapportage van Broeikasgassen. Dit project heeft als doel om de definitieve uitkomsten van COP 2009 te vertalen naar concrete acties welke de LULUCF sector binnen het huidige Nationaal Systeem van Broeikasgassen zo aanpassen dat het op tijd voldoet aan de nieuwe eisen m.b.t. rapportageverplichtingen.

Werkwijze
Het project doorloopt drie fasen, waarbij eerst een inventarisatie gemaakt wordt van de discrepantie tussen de huidige situatie en de nieuwe accounting regels (fase 1), er vervolgens gezocht wordt naar mogelijkheden om mogelijke hiaten en problemen op te lossen (fase 2). Aan het eind van fase 2 zit een beslismoment, waarbij uit de mogelijke alteratieven gekozen wordt zodat een nieuw en consistent plan ontstaat voor een nieuwe respresentatie van de LULUCF sector Nationaal Systeem. In de volgende fase 3 wordt dit uitgewerkt tot een traject dat doorlopen dient te worden om op tijd aan de nieuwe rapportageverplichtingen te kunnen voldoen.

Resultaten

. Rapport met analyse van de nieuwe accounting rules en leemtes in huidige rapportageysteem
. Workshop/uitgebreid overleg waarin de contouren van het aangepaste LULUCF deel van het Nationaal Systeem vastgesteld worden
. Rapport met te volgen traject om hiaten in het rapportageysteem op te lossen voor de tweede commitment periode

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In December 2009 the new accounting rules for the post-2012 commitment period will be established. Currently, The Netherlands only reports for LULUCF under article 3.3 (ARD) and has not elected any further 3.4 activity. With changing accounting rules and reporting requirements, the Dutch National System for reporting of Greenhouse Gasses may need to be updated. As such, the Ministry for Agriculture, Nature and Food Quality would like to know what updates are needed, to what extent this requires actions, how these should be timed and what financial and technical demands will have to be met to succeed. As the definite decisions will be taken in december only, this proposal is left rather open and deals mainly with procedures to provide the required answers.

Research objectives:
The goal of this project is to translate the definite outcomes of COP 2009 to an action plan to ensure adapting the LULUCF sector of the Dutch National System for the Reporting of Greenhouse Gasses in a way to make it compliant with the new reporting requirements.

Results and products:
Report with an analysis of the new accounting rules and how they are currently (not) met by the LULUCF sector of the Dutch National System for Reporting of Greenhosue Gases.
Workshop/extended meeting to make decisions on how the LULUCF sector of the Dutch National System for Reporting of Greenhosue Gases needs to be adapted to meet the new requirements.
Report with an action plan that -when followed- will solve any lackings in the LULUCF sector of the Dutch National System for Reporting of Greenhosue Gases in time for the secund commitment period cq. the post 2012 period.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker C.A. van den Berg
Onderzoeker Ing. A.P.P.M. Clerkx
Onderzoeker Dr. P.J. Kuikman
Onderzoeker Dr.ir. J.P. Lesschen
Onderzoeker Ing. A. Oosterbaan
Projectleider Dr.ir. I.J.J. van den Wyngaert

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie