KNAW

Research

Financial instruments for landscape

Pagina-navigatie:


Update content


Title Financial instruments for landscape
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343828

Abstract

Description:
Review and preview of the contribution of territorial processes to the local support of the population and development of financial instruments for landscape.

Research objectives:
Development of an analytical framework and interviews with 25 stakeholders, policymakers and experts.

Results and products:
Report, flyer and meetings.

Abstract (NL)

Doel
Terug en vooruit kijken naar de gebiedsprocessen bij de realisatie van het draagvlak en de financieringsconstructies in de vier voorbeeldgebieden.

Werkwijze
Opstellen analyseschema en het houden van 25 interviews met bestuurders, beleidsmedewerkers en stakeholders.

Resultaten
Per voorbeeldgebied wordt duidelijk hoe het proces tot realisatie van nieuwe financieringsconstructies zich tot dusver heeft gemanifesteerd en hoe deze zich de komende tijd zal (moeten) ontwikkelen. De resultaten worden in een zodanige structuur aangeboden opdat zij ook voor andere dan de voorbeeldgebieden bruikbare informatie bieden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. R.P.M. de Graaff
Researcher Drs. T. Selnes
Project leader Ir. M.M.M. Overbeek

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation