KNAW

Onderzoek

Boeren voor Natuur

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Boeren voor Natuur
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343832

Samenvatting

Doel
Na jaren van voorbereiding is nu de uitvoering van Boeren voor Natuur in volle gang in de polder van Biesland (Zuid-Holland) en op Twickel (Overijssel). De boerenbedrijven die nu werken met een gesloten kringloop worden nauwgezet gevolgd. Hoe gaan de bedrijven en het landschap zich nu ontwikkelen? Wat zijn de effecten van Boeren voor Natuur? De monitoring en evaluatie richten zich op de thema's Bedrijf (koeien, melk, bodem, voer, bedrijfseconomie), Ecologie (planten, dieren, waterkwaliteit) en Maatschappij (beleving, draagvlak, educatie) en wordt uitgevoerd in samenwerking met regionale vrijwilligers en vakdeskundigen. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen. Zo kan Boeren voor Natuur een inspiratiebron zijn voor duurzame landbouw dicht bij de stad, ook in andere gebieden.

Werkwijze
In Boeren voor Natuur werken boeren, wetenschappers, ambtenaren en vrijwilligers samen. Continu wordt gezocht naar verbanden tussen de thema's en naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering en de onderzoeksaanpak te verbeteren. We vinden het belangrijk om anderen daarover zo goed mogelijk te informeren. Daarom besteden we veel aandacht aan toegankelijke boekjes en rapporten, de website www.boerenvoornatuur.nl en de e-nieuwsbrief.

Resultaten
-Jaarverslagen Delfgauw en Twickel over 2009 (voorjaar 2010)
Jaarverslagen Delfgauw en Twickel over 2010 (voorjaar 2011)
Per gebied: twee avonden (voor- en najaar 2010) E-nieuwsbrief (2 keer per jaar)
Website www.boerenvoornatuur.nl (continu)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Landscapes are still under pressure in many parts of Europe. One of the problems in those landscapes is the integration of agriculture, nature, water and recreation targets. The project is geared to test the Farming for Nature approach in two pilot areas and monitor and evaluate results together with the stakeholders. In previous years, similar initiatives were looked for in Europe to share experiences during a workshop in 2008. The working paper is available at the website. Also, the website www.boerenvoornatuur.nl was translated into English.

Research objectives:
The overall research objective is to gain insight into the possibilities of the concept of Farming for Nature to balance nature management, agricultural activities, water management and recreation at farm level. To further develop the concept by means of two pilot areas. Communication and education activities are an additional cornerstone of the project. Underlying objective is to share findings with all interested parties (and thereby strengthen the concept as well) and more in particular with the youth.

Results and products:
Monitoring and evaluations results, website, e-newsletters, plans for land management and design, workshop.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker T.A. de Boer
Onderzoeker A. Corporaal
Onderzoeker Prof.dr. K. Kramer
Onderzoeker F.G.W.A. Ottburg
Onderzoeker Ing. E.A.A. Smolders
Onderzoeker Dr. A.H.F. Stortelder
Projectleider Ir. J. Westerink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie