KNAW

Research

Winning through Space : Innovation Programme Recreation & Space 2009-2010

Pagina-navigatie:


Update content


Title Winning through Space : Innovation Programme Recreation & Space 2009-2010
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343842

Abstract

Description:
In order to respond to the diversity of current needs and lifestyles, the recreation sector must renew its approach and make the switch from supply-based to demand-based services. Increasingly, the sector will have to look outwards and visibly contribute to its broad social responsibility. The recreation industry can only achieve this by working together professionally, not just within its own sector but also with parties related to landscape, cultural history, agriculture and healthcare, for example.

Research objectives:
The aim of this Innovation Programme is twofold:

- Recreation entrepreneurs achieve a sustainable return from their business operations in 2020;
- The recreation sector provides a real contribution to the quality of the living environment.

Results and products:
System innovation within the sector

Abstract (NL)

Doel
Voor de overheid en de maatschappij is het van belang dat er een Nederlandse recreatiesector is die zich verder ontwikkelt tot een economisch sterke sector die optimaal inspeelt op de vraag naar recreatie en vrije tijd én zich tegelijkertijd ook ontwikkelt als mededrager van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en als volwaardige partner kan meedraaien in ontwikkelingsprocessen van gebieden (InnovatieProgramma Recreatie& Ruimte, 2008). Dit levert maatschappelijk rendement op. Niet alleen de recreatieondernemer wordt er beter van, maar ook de Nederlandse maatschappij wordt er beter van. Gebieden waarin wordt geïnvesteerd in een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en in de flora en fauna, daar is het goed vertoeven. Het resultaat is een leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is voor bewoners.

Werkwijze
Om te komen tot innovatieve concepten die economisch rendement combineren met een bijdrage aan de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit zal in de periode sept 2009 dec 2010 door 2 projectregisseurs gewerkt worden aan het tot uitvoering brengen van pilotprojecten, de aansturing van onderzoek door derden en een invulling geven aan kennismanagement.

Resultaten
Innovatieve concepten voor de recreatiesector (op het vlak van toegevoegde waarde/vraagsturing, netwerksamenwerking, duurzaamheid, mobilteit, gebiedsontwikkeling en competentieontwikkeling) die economisch rendement (profit) combineren met een bijdrage aan de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit (planet).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. A.T. de Blaeij
Researcher Drs. R.P.M. de Graaff
Project leader Ir. M.H. Borgstein

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation