KNAW

Research

Additional information on biophysical handicaps and the effect on Less Favoured Areas

Pagina-navigatie:


Update content


Title Additional information on biophysical handicaps and the effect on Less Favoured Areas
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343863

Abstract

Description:
In order to assess agricultural areas with natural handicaps, the European Commission proposed a set of biophysical criteria. In a report (Alterra-report 1970, 2009) all criteria were applied to the Dutch agricultural areas. The application of the criteria showed that four criteria led to the delineation of areas with natural handicaps. The handicaps were soil drainage, texture, chemical properties and slope.

The report was sent by LNV to the European Commission. Although all criteria were described in detail, there was some room for interpretation during the elaboration of the guideline. In a discussion with the commission, some of the Dutch interpretations were questioned and additional information was requested.

Research objectives:
In this study, answers to the questions asked by the Europeann commission, wil be provided.

Results and products:
The adjustments in the data selection will result in new maps with areas with natural handicaps. The difference between the new maps and the results of report 1970 will be investigated and presented in tables.

The adjustments in the maps for organic matter, vertic properties and salinity will affect the final map with Less Favoured Areas. In addition, a parallel study on fine-tuning by economic parameters will also result in a decrease of the number Less Favoured Areas. When all results are presented and the new methods are approved, a new map with Less Favoured Areas will be made.

Abstract (NL)

Doel
Binnen dit project zullen de punten waarop Nederland aanvullende informatie dient te verstrekken of een andere werkwijze dient toe te passen, worden uitgewerkt. De (vervolg)notitie, die hiervan het resultaat zal zijn, dient om de Europese commissie te voorzien van extra informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor het uiteindelijk vaststellen van de definitieve criteria voor biofysische handicaps.

Werkwijze
Voor de verschillende vragen geldt dat de selectiecriteria worden aangepast, er op basis daarvan nieuwe kaarten worden gemaakt en dat het effect van de nieuwe criteria t.o.v. de oude worden gekwantificeerd. Het aantal hectare dat 'verdwijnt' of er juist bij komt wordt zowel in tabelvorm als in kaartbeeld gerapporteerd.

De gevraagde aanvullende informatie zal door literatuurstudie en vraaggesprekken met experts worden achterhaald.

De nieuwe resultaten, antwoorden op vragen, nieuwe kaarten en tabellen zullen in een korte notitie worden opgeleverd, die in principe geschikt is om door te sturen naar Brussel. LNV is verantwoordelijk voor de reactie naar Brussel en zal in overleg met de onderzoekers de formulering nalopen om eventuele interactie met andere trajecten uit te sluiten.

Aanvullend: een presentatie geven over de reacties uit Brussel en de nieuwe resultaten

Alle aanpassingen in de methoden en selecties van gegevens zullen leiden tot nieuwe kaarten. Uiteindelijk, wanneer de commissie akkoord gaat met de aanpassingen, zal er ook een nieuwe kaart moeten worden gemaakt waarin de handicap gebieden worden gecombineerd met elkaar en met de UUA (landbouwgronden). Vervolgens moet per gemeente worden bepaald of het areaal landbouwgrond met handicap meer dan 66% bedraagt. Deze stap zal mogelijk pas later in het jaar kunnen plaatsvinden.

Resultaten
De resultaten, de antwoorden op de vragen die aanvullend door de Europese commissie zijn gesteld, zijn opgenomen in een notitie. Deze notitie is verwerkt in het officiƫle Nederlandse antwoord richting de commissie.

Een deel van de vragen betrof de criteria, die waren gehanteerd voor het selecteren van data. Voor organische stof, 'vertic properties' en 'salinity' waren de criteria naar de mening van de commissie en JRC te ruim opgesteld. Deze zijn aangepast en er zijn nieuwe kaarten gemaakt. Bovendien is voor elke kaart bepaald hoeveel areaal door deze aanpassing nu niet meer onder de biofyische handicap-criteria valt.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. F.M. Brouwer
Project leader Dr. A. Smit

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation