KNAW

Research

Investigating returns of environmental education

Pagina-navigatie:


Update content


Title Investigating returns of environmental education
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343940

Abstract

Description:
To get insight into the returns on environmental education.

Research objectives:
The project is directed at providing insight into the returns on environmental education. Important characteristics of these returns are the magnitude and geographical spread of environmental education, continuation of environmental education and the impact of environmental education. A second research objective, preceding the first one, concerns the adequate specification of the returns of environmental education and the collection of the required data.

Results and products:
A report sketching an adequate way to describe returns on environmental education and some insight into the magnitude and geographical spread of these returns

Abstract (NL)

Doel
De eerste doelstelling is specificeren hoe het bereik van NME adequaat kan worden beschreven en hoe de daartoe vereiste data kan worden verzameld. Deze doelstelling ondersteunt het primaire doel, namelijk inzicht geven in het bereik van NME. Belang­rijke kenmerken van het bereik van NME zijn de absolute en relatieve omvang van het gebruik, continuïteit van het gebruik, de (geografische) locatie van het gebruik en het effect van het gebruik.

Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit drie fases.

De eerste fase beslaat uit het specificeren van de indicatoren, van de vereiste data en van de mogelijkheden deze data te verzamelen. Een en ander zal gebeuren in overleg met de opdrachtgever.

Na deze fase zal in overleg met de opdrachtgever worden besloten voor welke combinatie van NME en doelgroep het bereik zal worden bepaald. Dit bereik wordt bepaald in fase 2.

De derde fase betreft de schriftelijke rapportage van de resultaten uit de beide andere fases in een rapport.

Resultaten
Een rapport

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr. A.E. van den Berg
Researcher Drs. P.H. Kersten
Researcher F. Langers
Project leader Drs. J. Vreke

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation