KNAW

Research

Development and implementation of new analysis methods

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development and implementation of new analysis methods
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1344014

Abstract

Description:
New or modified analytical strategies for inspections of agricultural products in the EU and national regulatory framework.

Research objectives:

- To develop and implement methods and to improve expertise in methods to verify the identity and quality of agricultural products for regulatory purposes. In 2010 focus will be on (a) methods for verification of the identity of organic eggs, (b) whey/casein protein ratio in milk powders and (c) peptide profiling methods for detection of proteins of non-poultry origin in poultry preparations.
- Comparison of alternative (more cost efficient) analysis methods with official reference methods. In 2010 NIRS will be evaluated as a rapid alternative for classical wet chemistry analyses of dried grass (feed) samples.

Results and products:

- Publications and/or presentations at (inter)national conferences.
- Recommendations for implementation of new methods in legislation

Abstract (NL)

Doel
Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe analysemethoden om de identiteit en kwaliteit van landbouwproducten te kunnen verifiëren, alsmede het vergelijken van routinemethoden ten opzichte van referentiemethoden waardoor controles op dit vlak state of the art en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Werkwijze
Er zal gewerkt worden aan vier subonderwerpen:

1. Analytische verificatie biologische producten
2. Efficiëntieslag: "fingerprint NIRS" (near infrared stereoscopy) als snel alternatief voor klassieke nat-chemische analyses in grasmelen
3. Wei-eiwit/caseine verhouding melkpoeders t.b.v. EU zuivelsteunregelgeving
4. Uitbreiding kennis eiwitanalyses van waterbinders in pluimveebereidingen

Resultaten

- Analytische mogelijkheden om de identiteit van biologische eieren te verifiëren, inclusief wetenschappelijke publicatie, presentatie en advies aan stakeholders.
- Rapportage en advies stakeholder met betrekking tot de controlemethode om de wei-eiwit/caseïneverhouding van melkpoeder ten behoeve van EU zuivelsteunregelgeving vast te kunnen stellen.
- Inzicht in de uitvoering van peptideprofileringsmethoden ten behoeve van het vaststellen van de identiteit van waterbindende middelen in pluimveebereidingen.
- Snel alternatief voor klassieke nat-chemische analyses in grasmelen.
- Aanbevelingen voor de implementatie van nieuwe methoden ter verificatie van de identiteit en kwaliteit van landbouwproducten in wetgeving.
- Expertise om mogelijke toekomstige maatschappelijk relevante wetgeving te ondersteunen en handhaven.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. S.M. van Ruth

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation