KNAW

Research

Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. WOT (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. WOT (NL)
Period 01 / 2008 - 12 / 2015
Status Current
Research number OND1344014

Abstract

The objective of this project is to develop and implement new analytical methods capable of verifying the identity and quality of agricultural produce and to compare routine methods with reference methods. This will result in the ability to perform the statutory governmental tasks in the appropriate manner, which is of importance to all those involved in the inspections (the authorities and the sector).

Three research subjects have been selected for 2014:

Rapid method for the determination of the water content of unsalted and salted poultry meat; Method for the verification of the use of raw milk in farm cheese; Red-green alarm method for distinguishing between regular milk powder and milk powder containing naturally-available or chemical counterfeit protein.

Method

Rapid method for the determination of the water content of unsalted and salted poultry meat: In 2014, this rapid, low-cost approach will be tested and the results will be compared with reference determinations of the water content of samples of both unsalted and salted poultry meat (approximately 50 samples); Red-green alarm method for distinguishing between regular milk powder and milk powder containing naturally-available or chemical counterfeit protein: In 2014, hyperspectral and volatile compounds analyses will be carried out on skimmed milk powers and milk powers with a wide range of potentially illegal applications; Method for the verification of the use of raw milk in farm cheese: The objective of this research is to develop an analytical test based on rapid mass spectrometry to confirm the identity of farm cheese and to detect the illegal use of heat-treated milk in products marketed as farm cheese. This (on the request of the Bond van Boerderij Zuivelbereiders ['Association of Farmhouse Dairy Producers']) will promote honesty in the farm cheese trade and provide longer-term assurances for the quality and production of farm cheese.

Project results

Updated and improved methods for the verification of the identity of agricultural produce so that the statutory government tasks can be performed in an appropriate manner.

Abstract (NL)

Het doel van dit project is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe analysemethoden om de identiteit en kwaliteit van landbouwproducten te kunnen verifiëren, alsmede het vergelijken van routinemethoden ten opzichte van referentiemethoden. Dat leidt ertoe dat de wettelijke overheidstaken naar behoren kunnen worden uitgevoerd en dat is voor alle betrokkenen bij deze controles (overheid en sector) van belang.

Voor 2014 zijn er drie onderzoeksonderwerpen geselecteerd:

Snelle methode om watergehalte in ongezouten en gezouten pluimveevlees te bepalen; Methode voor verificatie van toepassing rauwe melk in Boerenkaas; Rood-groen alameringsmethode om normale melkpoeders van die met natuurlijk-beschikbare/chemische eiwitvervalsingen te onderscheiden.

Werkwijze

Snelle methode om watergehalte in ongezouten en gezouten pluimveevlees te bepalen: In 2014 zal deze snelle low cost aanpak worden getest en de resultaten vergeleken met referentie watergehalte bepalingen voor zowel ongezouten als gezouten pluimveemonsters (ca. 50 monsters); Rood-groen alameringsmethode om normale melkpoeders van die met natuurlijk-beschikbare/chemische eiwitvervalsingen te onderscheiden:In 2014 zal er hyperspectraal en vluchtige stoffen onderzoek plaatsvinden aan magere melkpoeders en melkpoeders met een brede range aan potentiële ongeoorloofde toepassingen; Methode voor verificatie van toepassing rauwe melk in Boerenkaas: Doel van het onderzoek is ontwikkeling van een analytische test op basis van snelle massa-spectrometrie om de authenticiteit van Boerenkaas te bevestigen en het ongeoorloofd toepassen van hitte-behandelde melk in producten die worden verkocht als boerenkaas te kunnen vaststellen. Daarmee wordt (op verzoek van de Bond van Boerderij Zuivelbereiders) de eerlijkheid in de handel met Boerenkaas bevorderd, en wordt hiermee de kwaliteit en de productie van de Boerenkaas op de langere termijn gewaarborgd.

Projectresultaat

Vernieuwde en verbeterde methoden voor de verificatie van de identiteit en kwaliteit van agrarische producten zodat wettelijke overheidstaken naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. S.M. van Ruth

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation