KNAW

Research

European cooperation in the area of plant genetic resources

Pagina-navigatie:


Update content


Title European cooperation in the area of plant genetic resources
Period 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1344034

Abstract

Description:
Almost all European countries have established genebanks en developed a national policy or programme on plant genetic resources. The establishment of genebank at the national level requires close consultation between national colllection holders in order to avoid duplication and to optimally benefit from expertise available in the region.

Research objectives:
Increasing the effectivity and efficiency of the European efforts in the area of plant genetic resources conservation and utilization through regional cooperation.

Results and products:
- Contribution to the formulation and implementation of an EU PGR infrastructure project proposal.
- Contribution to the development of the AEGIS project, aimed at the establishment of Euroepan collections.
- Contribution to the activities of the ECPGR networks.
- Maintenance of a number of European Central Crop Databases

Abstract (NL)

Doel
Vergroting van de effectiviteit en efficiƫntie van de gezamenlijke Europese inspanningen m.b.t. het behoud en de stimulering van het gebruik van plantaardige genetische bronnen door midddel van inhoudelijke samenwerking. Bijdrage aan dit programma vanuit de bij CGN aanwezige expertise.

Werkwijze
Deelname aan de bijeenkomsten en netwerken van het ECPGR. Focus op het werk aan groentengewassen, documentatie en informatisering en het functioneren van de Steering Committee. Sterke steun voor verdere ontwikkeling van AEGIS, gericht op de totstandkoming van Europese collecties.

Resultaten

- Bijdrage aan de formulering en implemetatie van een EU PGR infrstructure project.
- Bijdrage aan het AEGIS project, gericht op de totstandkoming van virtuele Europese collecties.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. W. van Dooijeweert
Researcher E.C. de Groot
Researcher Dr.ir. T.J.L. van Hintum
Researcher Ir. R. Hoekstra
Researcher Dr. C. Kik
Researcher Dr. R. van Treuren
Project leader Dr.ir. L. Visser

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation