KNAW

Research

AnGR gene bank collections for minor species

Pagina-navigatie:


Update content


Title AnGR gene bank collections for minor species
Period 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1344037

Abstract

Description:
In collaboration with the Dutch Rare Breeds Foundation (SZH) and individual breed societies or interest groups, CGN will facilitate the conservation and storage of gene bank collections for duck, dog, goose, pigeon and rabbit. In this project breeds of these 'minor species' of cultural and historical importance will get attention in addition to the priority species cattle, sheep, goat, horse, pig, chicken (other project).

Abstract (NL)

Doel
Faciliteren en ondersteunen van de opbouw van genenbankcollecties voor kleinveerassen. Tevens adequate documentatie van de rassen.

Werkwijze

- Bij twee hondenrassen, te weten de Friese Stabij en de Wetterhoun, zal de minimale inname van sperma in 2009 worden gecontinueerd om tot een verantwoorde hoeveelheid sperma te komen in de genenbank.
- Met SZH zullen besprekingen worden gevoerd omtrent de gans (Nederlandse Landgans), de eend ( zoals de Krombek) en de duif ( (zoals de Gelderse Slenk). Daarnaast zullen ook enkele konijnenrassen aan de orde komen. Voor al deze diersoorten zal worden bekeken in hoeverre het technisch en logistiek mogelijk is sperma in te nemen voor de genenbank.
- In 2010 zal de mogelijkheid tot inname van hiervoor genoemde diersoorten bekeken worden met het oog op de conserveringsmethode. Voor elk diersoort geldt een aparte aanpak van behandeling en invriezen van sperma.
- In 2010 zal aan de hand van het vorige punt een aanvang kunnen worden gemaakt in een onderzoeksfase, waarbij diepgevroren materiaal bij goede onderzoeksresultaten reeds in de genenbank zal worden opgeslagen.
- De CRYO-web database zal tevens enige mate van aanpassing en invulling krijgen als nieuwe diersoorten zich aandienen.

Resultaten
Voornoemde activiteiten moeten leiden tot een eerste aanvulling van de genenbankcollecties voor landbouwhuisdieren met genetisch materiaal van kleinveerassen in 2010.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. A.H. Hoving-Bolink
Researcher Ing. B. Hulsegge
Researcher Dr. H. Woelders
Project leader Ir. S.J. Hiemstra

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation