KNAW

Onderzoek

Macro statistieken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Macro statistieken
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1344053

Samenvatting

Doel
Voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroep en voldoen aan de wettelijke verplichtingen richting FAO.

Er bestaat behoefte aan informatie over het totaal gebruik van meststoffen en energie in de agrarische sector. Daarnaast is er een informatiebehoefte met betrekking tot investeringen and kapitaalgoederen in deze sector. Deze informatie is op nationaal niveau niet direct beschikbaar. De gegevens zijn daarom berekend door middel van extrapolatie van de resultaten uit onderzoek en de bedrijfsgegevens die bij het LEI beschikbaar zijn.

Werkwijze
. basisgegevens verzamelen uit enquĂȘtes en BIN
. basisgegevens bewerken tot nationale totalen
. overleg met contactpersonen publicatie

Resultaten

. artikelen in agri-monitor
. tabel in publicatie land- en tuinbouwcijfers
. diverse tabellen in publicaties van CBS en RIVM
. diverse tabellen in publicaties van FAO
. bron voor berekening van beleidsrelevante indicatoren

Samenvatting (EN)

Description:
There is a need for information on the total use of the agricultural sector of fertilizers and energy. Besides this there is a need for information on investments and the capital goods stock in the agricultural sector. This information is not directly available on a national level. For this reason they are calculated by extrapolation of the results taken from enquiries and the farm accountancy data available at LEI.

Research objectives:
Generate and provide aggregated agricultural data on national level to the Ministry of Agriculture, Nature and Food safety (LNV), the Central Bureau of Statistics (CBS), the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), FAO and others.

Results and products:

- several small articles in agri-monitor (LEI publication)
- several tables in publications outside LEI (FAO, CBS)
- a source of information for the calculation of policy relevant indicators in different institutes (LNV, RIVM, CBS).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs.ing. A.D. Verhoog

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie