KNAW

Research

BINternet

Pagina-navigatie:


Update content


Title BINternet
Period 01 / 2010 - 12 / 2015
Status Current
URL http://www.wageningenur.nl/en/show/BedrijvenInformatienet-BIN.htm
URL http://edepot.wur.nl/32457
Research number OND1344064
Data Supplier Wageningen UR

Abstract

Description:
Results and backgrounds of groups of agriculture, fishery and private forestry

Research objectives:
Calculate and publish on internet results of groups of farms/companys and create insight in backgrounds of data collection in Dutch FADN. Attention is necessary to get data in Metabase, for results of groups based on SO typology and for changes in basic data collection.

Results and products:
Results of groups of companys in BINternet-database on LEI-website, also available in english

Abstract (NL)

Doel
Informatie verstrekken over en uit het Bedrijven-Informatienet van zowel groepen land- en tuinbouwbedrijven als van visserij- en particuliere bosbouwbedrijven. Er vind verdere afstemming plaats met andere publicaties, zoals land- en tuinbouwcijfers, LEB, Actuele ontwikkeling van resultaten (publicatie van ramingen), Visserij in cijfers en resultaten particuliere bosbouwbedrijven. In 2010 zal aandacht geschonken worden aan het opnemen van resultaten in Metabase. Daarnaast geldt dat er aandacht nodig is voor publicatie op basis van groepen volgens SO-typering (eind 2010). Ook wijziging in de vastlegging van EU-bedrijven heeft invloed op de methoden die gebruikt worden om groepsgemiddelden te berekenen.

Werkwijze
Regelmatige update van informatie (resultaten van groepen bedrijven) op de LEI website, tijdpad mede afgestemd op andere publicaties (LEB, Actuele ontwikkeling, Visserij in Cijfers, Resultaten particuliere bosbouw). Voor land- en tuinbouw valt ook het berekenen en samenstellen van de definitieve en voorlopige groepsresultaten onder dit project, voor visserij en bosbouw niet.

Resultaten
Actuele groepsresultaten in BINternetdatabase en achtergronden bij de steekproef

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation