KNAW

Research

Duurzame bestrijding begoniamijt trekheesters (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Duurzame bestrijding begoniamijt trekheesters (NL)
Period 06 / 2011 - 01 / 2013
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/294002
Research number OND1344110
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Het project heeft de volgende doelstellingen:

- Ontwikkelen van een optimale strategie voor de inzet van roofmijten (soort, dosering, formulering) voor de bestrijding van weekhuidmijten in de trekheesterteelt.
- Vergelijken van de werking van een aantal middelen uit de GNO groep met die van Vertimec Gold.
- Nagaan of het met behulp van eenvoudige hulpmiddelen mogelijk is om de aanwezigheid / het invliegen van weekhuidmijten op een vroegtijdig moment te signaleren.

Resultaten:
Begoniamijt treedt als plaag op in de containerteelt van trekheesters. Ze blijken buiten op het veld te kunnen overwinteren tussen afgevallen blad maar ook op de planten tijdens en na de trek. Roofmijten kunnen zeer effectief zijn in het bestrijden van de mijten mits ze vroeg in het seizoen in voldoende mate aanwezig zijn. Introductie van roofmijten vroeg in het seizoen kan helpen bij opbouw van de populatie. Amblyseius andersonii is daarbij een goede keus. Net als de mijten kunnen ook roofmijten de winter overleven en in het voorjaar weer een populatie opbouwen. Curatief inzetten van roofmijten in de zomer bij toenemende aantasting is onvoldoende gebleken.

Related organisations

Other involved organisations

Entocare (penvoerder)

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation