KNAW

Research

Stomata development effect potplants

Pagina-navigatie:


Update content


Title Stomata development effect potplants
Period 03 / 2011 - 01 / 2012
Status Completed
Research number OND1344114

Abstract (NL)

In dit project wordt opgehelderd welk voordeel een groter koelend vermogen van een gewas (potplanten) oplevert onder praktijkomstandigheden.

Daarnaast worden teeltrecepten ontwikkeld voor optimalisatie van de klimaatsfactoren bij de teelt van potplanten met een zeker koelend vermogen en een bekende huidmondjesdynamiek.

Resultaten
Het door Plant Dynamics uitgevoerde onderzoek Effect huidmondjesontwikkeling op de teelt van potplanten heeft aangetoond dat beïnvloeding van de huidmondjesanatomie (meer en/of grotere huidmondjes) in de praktijk mogelijk is met hoge RV(> 72% overdag). Bladeren van Anthurium, Cymbidium en Miltoniopsis die zich ontwikkelden bij een hoge RV hadden een beduidend hogere huidmondjesgeleidbaarheid (20 tot 50%) t.o.v. laag RV (controle zonder bevochtiging). Hierdoor konden de planten zich beter koelen en gemakkelijker CO2 opnemen voor de fotosynthese, wat in 11 weken resulteerde in 21 tot 37% meer groei t.o.v. de controle. Bij overzetten van de hoog RV planten naar laag RV, nam het effect geleidelijk af.

Op de totale teelt gaf de hoog RV voorbehandeling een bloeiversnelling bij Anthurium en snellere en tragere scheutvorming bij respectievelijk Miltoniopsis en Cymbidium.

Related organisations

Other involved organisations

Plant dynamics

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation