KNAW

Onderzoek

Nieuwe technieken afbraak residu

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nieuwe technieken afbraak residu
Looptijd 03 / 2011 - 04 / 2013
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/200543
URL http://edepot.wur.nl/258790
Onderzoeknummer OND1344184
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het valideren en optimaliseren van residu afbrekende methoden met als doel het verlagen van potentieel aanwezige gewasbeschermingresiduen op agroproducten in open ketens.

Resultaten
Supermarkten stellen steeds strengere eisen aan de aanwezigheid van residuen op groente en fruit. Telers kunnen hieraan voldoen door bijvoorbeeld producten voor directe afzet niet te behandelen. Voor producten met een langere bewaarduur is chemische bestrijding vaak het enige middel. Dit motiveert onderzoek naar een snelle en eenvoudige techniek die op het product aanwezige residuen zover afbreekt dat de restwaarde aan de eisen van de retailers voldoet.

Dit onderzoeksproject genereert een proof-of-principle van residu afbrekende methoden, combineerbaar met een VAM-Residuce behandeling, met als doel het verlagen van aanwezige residuen op agroproducten in open ketens.

In 2011 zijn voornamelijk de technieken Koude Plasma en Geëlektrolyseerd water getest op hun residu reducerend vermogen. De koude plasma techniek blijkt niet geschikt te zijn om het niveau van gewasbeschermingsmiddelen effectief op hardfruit te verlagen. De test met geëlektrolyseerd water gaf geen éénduidige residuvermindering aan op Elstar appelen en zal daarom in 2012 herhaald worden.

In 2012 zijn voornamelijk de technieken "Ultrasoon" en "Geëlektrolyseerd water" getest op hun residu reducerend vermogen. Het geëlektrolyseerd water vertoonde een residureductie van 73% ten opzichte van onbehandelde appels bij een behandelingsduur van 1 uur. De test met ultrasoon gaf geen éénduidige residuvermindering aan op Elstar appelen maar zal verder gevalideerd worden in het geschakelde OP-Zuid EFRO 2012-2013 project.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. S. Bastiaan-Net

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie