KNAW

Research

Degradation soap

Pagina-navigatie:


Update content


Title Degradation soap
Period 03 / 2011 - 12 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/200544
Research number OND1344185
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het vinden van een methodiek voor schuimonderdrukking en het ontwikkeling van een meetmethode om concentratie zeep in water te bepalen.

Resultaten
Voor het succesvol implementeren van een residuverwijderingsprototype in de huidige sorteerlijnen is het belangrijk dat tijdens het sorteerproces niet te veel schuim ontstaat in het sorteerwater en dat de concentratie van het gebruikte reducerend middel (VAM-Residuce) in het sorteerproces op peil gehouden kan worden. Binnen dit door Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoeksproject zijn de aspecten [1] Schuimonderdrukking en [2] meetmethode voor VAM-Residuce succesvol uitgezocht.

Een tweetal titratiemethodes en een schuim-onderdrukkende techniek zijn ontwikkeld om respectievelijk de concentratie VAM-Residuce en overmatige schuimvorming tijdens het sorteerproces te controleren.

Related organisations

Related people

Contact person J. Vink

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation