KNAW

Research

Consultancy: Flower damage pot anthurium

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consultancy: Flower damage pot anthurium
Period 02 / 2011 - 06 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/200816
Research number OND1344204
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Potanthuriumtelers ondervinden de laatste tijd regelmatig problemen met bladvlekken: groene strepen die het schutblad in onregelmatige richtingen doorkruisen. De veroorzaker van dit probleem is niet bekend.

In dit project wordt nagegaan of weekhuidmijten in staat zijn om de bladvlekken in potanthurium te veroorzaken.

Resultaten
Anthurium in pot geteeld vertoont geregeld ernstige symptomen aan bloemen met groene vlekken en strepen aan witte, maar soms ook aan rode bloemen. Planten met deze symptomen werden in de praktijk verzameld en de beelden werden op foto s vastgelegd. In het laboratorium werden planten ontleed om te pogen de oorzaak van de symptomen vast te stellen.

Het vermoeden bestond dat de symptomen zouden kunnen worden veroorzaakt door weekhuidmijten. In de bemonsterde planten konden echter geen weekhuidmijten worden gevonden. Op grond van de waarnemingen kan niet worden aangetoond dat weekhuidmijten de oorzaak zijn van de schadebeelden, maar het kan ook niet worden uitgesloten.

Om de oorzaak van de schade te achterhalen is nader onderzoek nodig, waarbij andere mogelijkheden dan schadelijke organismen ook moeten worden onderzocht.

Related organisations

Related people

Project leader A. van der Linden

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation