KNAW

Onderzoek

Consultancy: Bloemschade potanthurium

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consultancy: Bloemschade potanthurium
Looptijd 02 / 2011 - 06 / 2011
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/200816
Onderzoeknummer OND1344204
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Potanthuriumtelers ondervinden de laatste tijd regelmatig problemen met bladvlekken: groene strepen die het schutblad in onregelmatige richtingen doorkruisen. De veroorzaker van dit probleem is niet bekend.

In dit project wordt nagegaan of weekhuidmijten in staat zijn om de bladvlekken in potanthurium te veroorzaken.

Resultaten
Anthurium in pot geteeld vertoont geregeld ernstige symptomen aan bloemen met groene vlekken en strepen aan witte, maar soms ook aan rode bloemen. Planten met deze symptomen werden in de praktijk verzameld en de beelden werden op foto s vastgelegd. In het laboratorium werden planten ontleed om te pogen de oorzaak van de symptomen vast te stellen.

Het vermoeden bestond dat de symptomen zouden kunnen worden veroorzaakt door weekhuidmijten. In de bemonsterde planten konden echter geen weekhuidmijten worden gevonden. Op grond van de waarnemingen kan niet worden aangetoond dat weekhuidmijten de oorzaak zijn van de schadebeelden, maar het kan ook niet worden uitgesloten.

Om de oorzaak van de schade te achterhalen is nader onderzoek nodig, waarbij andere mogelijkheden dan schadelijke organismen ook moeten worden onderzocht.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider A. van der Linden

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie