KNAW

Research

Recover the cause of curled leaf on tagets

Pagina-navigatie:


Update content


Title Recover the cause of curled leaf on tagets
Period 02 / 2011 - 10 / 2011
Status Completed
Research number OND1344221

Abstract (NL)

Beschrijving
In dit project wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak of combinatie van oorzaken van het ontstaan van krulblad bij Tagetes.

Resultaten
In een door PT gefinancierd onderzoek, uitgevoerd door DLV Plant, Team onderzoek is de oorzaak van het ontstaan van krulblad in Tagetes achterhaald. Na in een inventarisatie in de praktijk zijn er een aantal behandelingen aangelegd om het krulblad te laten ontstaan.

Hieruit bleek dat alleen de behandelingen onder tunnel (hoge RV > 80%) krulblad kregen. Voor de praktijk is het dan ook een aanbeveling om deze hoge RV te vermijden.

Wanneer Tagetes met krulblad in een klimaat wordt geplaatst met een lage RV is de Tagetes in staat het krulblad te overgroeien. Het verdient de aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen RV en krulblad.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation