KNAW

Research

Consultancy: Knowledge inventory fertilisation peont

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consultancy: Knowledge inventory fertilisation peont
Period 02 / 2011 - unknown
Status Completed
Research number OND1344236

Abstract (NL)

Beschrijving
Het uiteindelijke doel van dit project is een goed bemestingsplan voor pioen (zowel hoofdelementen als sporen-elemenen).

Om dit doel te behalen worden de volgende stappen gezet: kennisinventarisatie van de beschikbare kennis, vertalen van de kennis naar een praktijktest en het uitvoeren van de praktijktest.

Resultaten
Het grote belang van een bemestingsproef pioen is inzicht krijgen in de symptomen van tekorten.
Op dit moment is dit zeer wazig en onbekend. Hierdoor worden er te vaak verkeerde conclusies getrokken. Vooral het opwekken van de symptomen van tekorten kan ons een beter inzicht geven in de totale bemesting. Op dit moment wordt er teveel gegokt. Door de behoefte van de pioen inzichtelijk te maken kunnen we beter bepalen wanneer een pioen de voorraad aan het opgebruiken is. Op verschillende gronden zal dit zeker het geval zijn zonder het direct aan het gewas te kunnen zien. Dit kan leiden tot jaren verkeerd te bemesten zonder echt zichtbare symptomen terwijl de grond plotseling na enkele jaren wordt uitgeput en slecht groeit terwijl er dezelfde bemesting wordt uitgevoerd. Voor de bloementeelt is dit zeer belangrijk, want de hoeken blijven lager staan en het areaal groeit nog steeds.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation