KNAW

Research

Biofuels in the greenhouse horticulture 2011

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biofuels in the greenhouse horticulture 2011
Period 01 / 2011 - unknown
Status Current
Research number OND1344283

Abstract (NL)

Beschrijving
Bevorderen van de toepassing van bio-energie in de glastuinbouw door ondersteunen van de sector bij het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving en vergunningverlening (o.a. middels een te ontwikkelen stappenplan), CO2 dosering uit bio-energie-installaties, beschikbaarheid van hout en begeleiden van het ondernemersplatform.

Related organisations

Other involved organisations

Energy matters B.V.

Related people

Contact person J. Smits

Classification

D14500 Chemical technology, process technology
D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation