KNAW

Research

Het Nieuwe Telen lisianthus

Pagina-navigatie:


Update content


Title Het Nieuwe Telen lisianthus
Period 11 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1344302

Abstract (NL)

Beschrijving
Doelstelling van dit project is om een teeltwijze op te stellen met een besparing op het energieverbruik voor verwarmen en stomen met 50%.

De aanpak bestaat uit arenasessies met telers en andere experts, fotosynthese metingen in de praktijk, literatuurstudie en berekeningen met Kaspro.

Resultaten
Voor dit project is in drie arenasessies een systeemontwerp voor Lisianthus uitgewerkt dat tot besparing van energie kan leiden. Er kan bespaard worden op ontsmettingskosten (20 m3 voor stomen) door te telen op substraat, op verwarming (17.8 m3.m-2 a.e. ipv nu 42) door het intensiever schermen, het gebruik van meerdere energieschermen en het beperken van de minimum buis.

Hiervoor is dan wel ontvochtiging nodig, bijv. door het inblazen van droge buitenlucht. Intensievere temperatuurintegratie en een lagere teelttemperatuur worden door de telers minder haalbaar geacht vanwege een vertraging van de teelt.

Fotosynthesemetingen geven aan dat er variatie is in bladfotosynthese. Belichtingskosten kunnen pas worden beperkt als bekend is wanneer belichting het meest effectief is voor de aanmaak van assimilaten.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.W. Labrie (MSc)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation