KNAW

Research

Consultancy: Internationale kennisoriëntatie op overmatige wortelgroei (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consultancy: Internationale kennisoriëntatie op overmatige wortelgroei (NL)
Period 10 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/167586
Research number OND1344316
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Aanvullende informatie over overmatige wortelgroei verzamelen vanuit het internationale onderzoeksveld. Er zal worden geïnventariseerd welke internationale instituten (met de nadruk op de ons omringende landen (Frankrijk, Groot Brittannië, België en Duitsland) ervaring en kennis hebben het fenomeen overmatige wortelgroei.

Resultaten
De problematiek rond Overmatige wortelgroei , veroorzaakt door de bacterie Agrobacterium rhizogenes, neemt ook buiten Nederland almaar toe.

In deze consultancy opdracht heeft de WUR alle kennis over Agrobacterium rhizogenes uit wetenschappelijke literatuur en bij internationale instituten bijeen gebracht. Duidelijk moet worden waar mogelijke oplossingen liggen.

Vanuit de resultaten worden de volgende 4 thema s voorgesteld voor vervolgonderzoek:

- Vatbaarheid voor Agrobacterium rhizogenes vroeg in de teelt
- Weerbaar substraat
- Screening van technieken en middelen tegen A. rhizogenes
- Biologische bestrijding van A. rhizogenes

Related organisations

Related people

Researcher Ing. J. Janse
Researcher Ir. D.J.W. Ludeking
Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation