KNAW

Onderzoek

Consultancy: Internationale kennisoriëntatie op overmatige wortelgroei

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consultancy: Internationale kennisoriëntatie op overmatige wortelgroei
Looptijd 10 / 2010 - 12 / 2010
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/167586
Onderzoeknummer OND1344316
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Aanvullende informatie over overmatige wortelgroei verzamelen vanuit het internationale onderzoeksveld. Er zal worden geïnventariseerd welke internationale instituten (met de nadruk op de ons omringende landen (Frankrijk, Groot Brittannië, België en Duitsland) ervaring en kennis hebben het fenomeen overmatige wortelgroei.

Resultaten
De problematiek rond Overmatige wortelgroei , veroorzaakt door de bacterie Agrobacterium rhizogenes, neemt ook buiten Nederland almaar toe.

In deze consultancy opdracht heeft de WUR alle kennis over Agrobacterium rhizogenes uit wetenschappelijke literatuur en bij internationale instituten bijeen gebracht. Duidelijk moet worden waar mogelijke oplossingen liggen.

Vanuit de resultaten worden de volgende 4 thema s voorgesteld voor vervolgonderzoek:

- Vatbaarheid voor Agrobacterium rhizogenes vroeg in de teelt
- Weerbaar substraat
- Screening van technieken en middelen tegen A. rhizogenes
- Biologische bestrijding van A. rhizogenes

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. J. Janse
Onderzoeker Ir. D.J.W. Ludeking
Contactpersoon Ir. K. Weening

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie