KNAW

Onderzoek

Virusoverdracht in canna

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Virusoverdracht in canna
Looptijd 04 / 2010 - 03 / 2012
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/285003
Onderzoeknummer OND1344322
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Virus vormt een steeds groter probleem in Canna. Het Canna Yellow Mottle Virus (CaYMV) komt het meest voor. Hiervan is onbekend hoe de virusoverdracht plaatsvindt.

Kennis hierover is noodzakelijk om verdere besmetting te voorkomen en tot een virusarme teelt te komen.

Resultaten
Tijdens het onderzoek bleek dat de als virusvrij/virusarm bestempelde partijen besmet waren met CaYMV. Het virus blijkt symptoomloos aanwezig te kunnen zijn. Harde conclusies over de wijze van verspreiding zijn daardoor helaas niet te trekken.

Het virus is wel in spoelwater aangetroffen waardoor verspreiding via water niet uit te sluiten is. Op basis van symptomen zijn CaYMV (meestal vlekken) en CaYSV (Canna Yellow Steak Virus meestal strepen) niet betrouwbaar te onderscheiden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. M.J.D. de Kock
Onderzoeker Ing. P.J. van Leeuwen
Onderzoeker K.T.K. Pham
Onderzoeker J.P.T. Trompert

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie