KNAW

Research

Cysts free flowers bulbs for the export

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cysts free flowers bulbs for the export
Period 07 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/297064
Research number OND1344364
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Implementate van de nieuwe EU regelgeving m.b.t. AM is complex omdat de eisen voor handel binnen Europa hiermee aanmerkelijk soepeler worden ten opzichte van de eisen die door sommige exportlanden buiten Europa worden gesteld. Hierdoor onstaan meerdere stromen product waardoor risico s op vermenging van stromen ontstaan.

Het adequaat grondvrij maken van bloembolgewassen biedt mogelijk een oplossing om besmetting met AM of verspreiding ervan uit te kunnen sluiten. In dit project wordt onderzocht of bloembollen (plantgoed en leverbaar) cysten kunnen insluiten.

Wanneer dit niet het geval is wordt vervolgens onderzocht of bollen middels verschillende spoelwijzen cystenvrij gemaakt kunnen worden. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor discussies met derde landen over eventuele aanpassing van de eisen die momenteel aan het perceel worden gesteld.

Resultaten
Op een perceel met een zware besmetting van aardappelcysteaaltjes (AM) zijn vier tulpencultivars geteeld; Yokohama, Negrita, Leen van der Mark en Barcelona. Na het rooien zijn de bollen gewassen en beoordeeld op aanwezigheid van cysten. De spoeltechnieken normaal spoelen, exportspoelen en de combinatie van beide zijn vergeleken. Alle spoeltechnieken bleken de tulpenbollen volledig grondvrij te spoelen. Bovendien zijn bij geen enkele cultivar cysten gevonden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat tulpenbollen die worden geteeld op een AM-besmet perceel toch vrij van cysten kunnen zijn na het spoelen van de bollen. Deze resultaten kunnen voor de voedsel- en warenautoriteit nVWA en de bloembollensector als basis dienen voor de discussie hoe invulling te geven aan de quarantaine eisen rondom de export van tulpen.

Related organisations

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation