KNAW

Onderzoek

Cystenvrij maken bloembollen ten behoeven van export

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cystenvrij maken bloembollen ten behoeven van export
Looptijd 07 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/297064
Onderzoeknummer OND1344364
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Implementate van de nieuwe EU regelgeving m.b.t. AM is complex omdat de eisen voor handel binnen Europa hiermee aanmerkelijk soepeler worden ten opzichte van de eisen die door sommige exportlanden buiten Europa worden gesteld. Hierdoor onstaan meerdere stromen product waardoor risico s op vermenging van stromen ontstaan.

Het adequaat grondvrij maken van bloembolgewassen biedt mogelijk een oplossing om besmetting met AM of verspreiding ervan uit te kunnen sluiten. In dit project wordt onderzocht of bloembollen (plantgoed en leverbaar) cysten kunnen insluiten.

Wanneer dit niet het geval is wordt vervolgens onderzocht of bollen middels verschillende spoelwijzen cystenvrij gemaakt kunnen worden. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor discussies met derde landen over eventuele aanpassing van de eisen die momenteel aan het perceel worden gesteld.

Resultaten
Op een perceel met een zware besmetting van aardappelcysteaaltjes (AM) zijn vier tulpencultivars geteeld; Yokohama, Negrita, Leen van der Mark en Barcelona. Na het rooien zijn de bollen gewassen en beoordeeld op aanwezigheid van cysten. De spoeltechnieken normaal spoelen, exportspoelen en de combinatie van beide zijn vergeleken. Alle spoeltechnieken bleken de tulpenbollen volledig grondvrij te spoelen. Bovendien zijn bij geen enkele cultivar cysten gevonden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat tulpenbollen die worden geteeld op een AM-besmet perceel toch vrij van cysten kunnen zijn na het spoelen van de bollen. Deze resultaten kunnen voor de voedsel- en warenautoriteit nVWA en de bloembollensector als basis dienen voor de discussie hoe invulling te geven aan de quarantaine eisen rondom de export van tulpen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon M. Compier

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie