KNAW

Onderzoek

Het Nieuwe Telen chrysant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het Nieuwe Telen chrysant
Looptijd 10 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/157185
URL http://edepot.wur.nl/157578
Onderzoeknummer OND1344374

Samenvatting

Beschrijving
Het onderzoek naar de temperatuurtolerantie wordt uitgevoerd in een groot sortiment Chrysant rassen in 2 plantingen, in de najaar- en winterperiode.

De gevolgen voor de groei, ontwikkeling en houdbaarheid van Chrysant worden bekeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2 afdelingen bij Botany: 1 bij lage temperatuur en 1 referentie.

Resultaten
In de najaars- en winterteelt zijn vanaf start teelt verschillende temperatuur regimes aangehouden. In de najaarsteelt (plantweek 43) kregen de planten in de ene behandeling een temperatuur van 19/20°C D/N. In de andere behandeling werd vanaf start een tempratuur van 17/18°C D/N aangehouden. In de tweede teelt (plantweek 4) is deze temperatuur aangepast naar een stooktemperatuur 18/19°C D/N bij de controle, de behandeling was ingesteld op 15/16°C D/N.

In beide teelten is een energiebesparing gerealiseerd van ruim 25%. Dit had echter een gemiddelde teeltduur vertraging van 3 dagen tot gevolg. Daarnaast zijn er met een aantal rassen kwaliteitsproblemen gesignaleerd. In de proef is duidelijk geworden dat de koudetolerantie in het huidige assortiment goed is. Bij toepassing van de resultaten in de praktijk is het belangrijk om de luchtvochtigheid goed te volgen. Door de lagere teelttemperatuur ontstaat er een te hoge RV dat risico s met zich mee brengt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. F.L.K. Kempkes
Projectleider Ir. M.G.M. Raaphorst

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie