KNAW

Research

Nemadecide Lilly- P.penetrans

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nemadecide Lilly- P.penetrans
Period 08 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1344413
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Deze studie beoogt de uitbreiding van Nemedecide 2, een beslissingondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van plantparasiteire nematoden aardappelsector, tot een BOS voor lelie binnen akkerbouwrotaties.

De studie beperkt zich tot P.penetrans in lelie en geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van een integraal BOS-bollen.

Resultaten
Plantparasitaire aaltjes veroorzaken veel problemen in de bollenteelt. Vanuit de praktijk kwam de vraag of het beslissingsondersteunende systeem (BOS) NemaDecide kon worden uitgebreid voor de bloembollenteelt. Er is een pilotproject uitgevoerd om te kijken of er voldoende bruikbare kennis was om NemaDecide-bollen op te baseren.

Hierbij is ervoor gekozen als proof of principle een demonstratieversie te ontwikkelen voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) en lelie in akkerbouwrotaties. Deze keuze is gemaakt omdat in het bestaande NemaDecide voor aardappel al gegevens over de vermeerdering van P. penetrans op een groot aantal gewassen is opgenomen.

Het is gelukt om een demoversie te maken van NemaDecide lelie. Het is de bedoeling om eerst NemaDecide lelie te ontwikkelen tot een versie, geschikt voor advisering. Een belangrijke stap hierin is het bepalen van schadegevoeligheid en waardplantstatus van de belangrijkste leliecultivars.

Het uiteindelijke doel is om een NemaDecide Bollen te maken waarmee adviezen kunnen worden geven voor aaltjesbeheersing in een bollenrotatie.

Related organisations

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation