KNAW

Onderzoek

Nemadecide Lelie - P.penetrans

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nemadecide Lelie - P.penetrans
Looptijd 08 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1344413
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Deze studie beoogt de uitbreiding van Nemedecide 2, een beslissingondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van plantparasiteire nematoden aardappelsector, tot een BOS voor lelie binnen akkerbouwrotaties.

De studie beperkt zich tot P.penetrans in lelie en geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van een integraal BOS-bollen.

Resultaten
Plantparasitaire aaltjes veroorzaken veel problemen in de bollenteelt. Vanuit de praktijk kwam de vraag of het beslissingsondersteunende systeem (BOS) NemaDecide kon worden uitgebreid voor de bloembollenteelt. Er is een pilotproject uitgevoerd om te kijken of er voldoende bruikbare kennis was om NemaDecide-bollen op te baseren.

Hierbij is ervoor gekozen als proof of principle een demonstratieversie te ontwikkelen voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) en lelie in akkerbouwrotaties. Deze keuze is gemaakt omdat in het bestaande NemaDecide voor aardappel al gegevens over de vermeerdering van P. penetrans op een groot aantal gewassen is opgenomen.

Het is gelukt om een demoversie te maken van NemaDecide lelie. Het is de bedoeling om eerst NemaDecide lelie te ontwikkelen tot een versie, geschikt voor advisering. Een belangrijke stap hierin is het bepalen van schadegevoeligheid en waardplantstatus van de belangrijkste leliecultivars.

Het uiteindelijke doel is om een NemaDecide Bollen te maken waarmee adviezen kunnen worden geven voor aaltjesbeheersing in een bollenrotatie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon M. Compier

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie