KNAW

Research

Cucumber green mottle mosaic virus transmission by birds

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cucumber green mottle mosaic virus transmission by birds
Period 06 / 2010 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/284975
Research number OND1344421

Abstract (NL)

Beschrijving
Door het frequnet en onverklaarbaar toenemen van besmettinggen met het komkommerbontvirus leeft bij veel telers de vraag of binnenvliegende vogels mogelijk een vector van het virus zijn.

Middels een kasproef met besmette en gezonde planten zal worden vastgesteld of de aanwezigheid van vogels kan leiden tot overdracht van het virus.

Resultaten:
In een kas met virus geïnfecteerde planten en gezonde komkommerplanten is het mogelijk dat vogels het virus kunnen verspreiden. In het onderzoek bleek dit al mogelijk 23 dagen nadat gezonde vogels in de kas waren losgelaten. In de praktijk zijn de luchtramen van de kassen niet afgegaasd. Dit betekent dat vogels bij open luchtramen gemakkelijk in en uit kunnen vliegen. Bekend is dat de vogels graag aan bloemen van komkommerplanten zitten. Zijn dit bloemen van planten die geïnfecteerd zijn met komkommerbontvirus dan blijkt het dus wel degelijk mogelijk dat de vogels het virus kunnen overbrengen naar gezonde planten. In het onderzoek in 23 dagen maar dan zijn er nog geen symptomen zichtbaar. Dit kan nog ongeveer 14 dagen duren voordat ze wel zichtbaar zijn.

In de proef is ook veel schade vastgesteld aan vooral de jonge bladeren. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat de vogels stress hebben in een ruimte waar ze niet uit kunnen. Door een stresssituatie (meer heen en weer vliegen) is er mogelijk ook een grotere kans op verspreiding.

Telers zullen dus alert moeten zijn op het invliegen van vogels. Aan de buitenkant van een vogel is niet te zien of deze virus bij zich heeft. Indien er in de buurt ook komkommers worden geteeld en bekend is dat daar virus in voorkomt dan moeten vogels wel degelijk tot mogelijke verspreiders worden gerekend.

Related organisations

Related people

Researcher Ir. D.J.W. Ludeking
Researcher C.C.M.M. Stijger
Project leader C.C.M.M. Stijger

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation