KNAW

Research

Het Nieuwe Telen aubergine

Pagina-navigatie:


Update content


Title Het Nieuwe Telen aubergine
Period 06 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/173415
Research number OND1344439
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Dit project betreft een desk studie voor het ontwikkelen van een energiezuinig teeltconcept voor het gewas aubergine. In de aanpak is voorzien in een projectgroep met telers, teeltadviseurs en leveranciers van kasklimaat systemen.

Resultaten
In 2010/2011 is het project Het Nieuwe Telen Aubergine uitgevoerd, met als doelstelling het opstellen van een teeltconcept waarmee 40% energiebesparing gerealiseerd zou moeten kunnen worden met behoud van productie en productkwaliteit. Met het kasklimaatmodel KASPRO zijn verschillende elementen van Het Nieuwe Telen doorgerekend.

Het energiegebruik van de referentieteelt was 37.7 m3/m2/jaar. Het langer gebruiken van een vast foliescherm (tot 10 februari in plaats van tot 10 januari) levert een energiebesparing van 1.3 m3/m2/jaar op (3%). Wanneer twee beweegbare schermen en ontvochtiging met buitenlucht worden toegepast leidt dit tot een energiegebruik van 27.9 m3/m2/jaar, een energiebesparing van 26%.

In de zomermaanden bespaart Het Nieuwe Telen volgens deze opzet geen energie. Er wordt dan een minimumbuis gebruikt om CO2 te produceren. Wanneer Het Nieuwe Telen wordt toegepast in combinatie met het uitzetten van de minimumbuis (0 °C) wordt nog slechts 21.9 m3/m2/jaar gebruikt, een energiebesparing van 42%, waarmee de energiedoelstelling van het project gehaald wordt.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. J. Janse
Researcher Ing. F.L.K. Kempkes
Project leader Dr.ir. J.A. Dieleman

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation