KNAW

Onderzoek

Het Nieuwe Telen aubergine

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het Nieuwe Telen aubergine
Looptijd 06 / 2010 - 12 / 2010
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/173415
Onderzoeknummer OND1344439
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Dit project betreft een desk studie voor het ontwikkelen van een energiezuinig teeltconcept voor het gewas aubergine. In de aanpak is voorzien in een projectgroep met telers, teeltadviseurs en leveranciers van kasklimaat systemen.

Resultaten
In 2010/2011 is het project Het Nieuwe Telen Aubergine uitgevoerd, met als doelstelling het opstellen van een teeltconcept waarmee 40% energiebesparing gerealiseerd zou moeten kunnen worden met behoud van productie en productkwaliteit. Met het kasklimaatmodel KASPRO zijn verschillende elementen van Het Nieuwe Telen doorgerekend.

Het energiegebruik van de referentieteelt was 37.7 m3/m2/jaar. Het langer gebruiken van een vast foliescherm (tot 10 februari in plaats van tot 10 januari) levert een energiebesparing van 1.3 m3/m2/jaar op (3%). Wanneer twee beweegbare schermen en ontvochtiging met buitenlucht worden toegepast leidt dit tot een energiegebruik van 27.9 m3/m2/jaar, een energiebesparing van 26%.

In de zomermaanden bespaart Het Nieuwe Telen volgens deze opzet geen energie. Er wordt dan een minimumbuis gebruikt om CO2 te produceren. Wanneer Het Nieuwe Telen wordt toegepast in combinatie met het uitzetten van de minimumbuis (0 °C) wordt nog slechts 21.9 m3/m2/jaar gebruikt, een energiebesparing van 42%, waarmee de energiedoelstelling van het project gehaald wordt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. J. Janse
Onderzoeker Ing. F.L.K. Kempkes
Projectleider Dr.ir. J.A. Dieleman

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie