KNAW

Research

Sustainable water supply fruit cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainable water supply fruit cultivation
Period 04 / 2010 - 12 / 2012
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/289189
Research number OND1344487
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Om de watervoorziening voor de fruitteelt te waarborgen worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Dit omvat o.a. het opstellen van wateroptimalisatieplannen en een optimalisering van de landbouwwaterleiding.

Tevens streeft men een doelmatige kennisverspreiding van innovatieve maatregelen na.

Resultaten:
In de periode 2010-2012 is het project Duurzame Watervoorziening Fruitteelt uitgevoerd. Doelstelling was om de watervoorziening op fruitteeltbedrijven in de provincie Zeeland te verbeteren. Bij de uitvoering heeft in het kader van het thema Kennis voor Klimaat een kennisuitwisseling met diverse kennisinstellingen plaatsgevonden. Bij de uitvoering is een Water Optimalisatie Plan (WOP) ontwikkeld, zijn er op 37 fruitteeltbedrijven dergelijke plannen opgesteld en zijn er 7 aanbevelingen voor vervolgprojecten naar voren gebracht. Verder is er een volledig communicatieprogramma uitgevoerd.

Related organisations

Related people

Contact person J. Klap

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation