KNAW

Onderzoek

Grenswaarden residu natuurlijke vijanden in potplanten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Grenswaarden residu natuurlijke vijanden in potplanten
Looptijd 03 / 2010 - 04 / 2012
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/293978
Onderzoeknummer OND1344503
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Doelstelling onderzoek is het ontwikkelen van een nieuw instrument om met residumeting een betrouwbare en succesvolle start van geïntegreerde bestrijding te kunnen realiseren. Hierbij wordt de relatie tussen het gehalte aan residu van gewasbeschermingsmiddelen en het aanslaan van natuurlijke vijanden weergeven in grenswaarden.

De grenswaarde is het residugehalte waarbij natuurlijke vijanden geen hinder ondervinden van het residu. De kennis uit dit project is bruikbaar in alle teelten waar chemische gewasbescherming voorafgaat aan geïntegreerde bestrijding.

Resultaten:
In een onderzoekskas en in de praktijk is onderzoek gedaan naar het effect van niet integreerbare gewasbeschermingsmiddelen op roofmijten. Het doel was om voor gewassen waarvan de spuithistorie niet bekend is, met behulp van residuanalyses een nieuwe adviesbasis te ontwikkelen voor de inzet van natuulijke vijanden. Voor de twee onderzochte soorten roofmijten, Amblyseius swirskii en Phytoseiulus persimilis, zijn van vier chemische gewasbeschermingsmiddelen de grenswaarden onderzocht en vastgesteld voor twee gewasssen. Met de grenswaarden (in mg/kg versgewicht) is het mogelijk om na een residuanalyse te bepalen of de natuurlijke vijanden kunnen worden ingezet. M.n. potplantentelers, maar ook telers van meerjarige teelten die correcties moeten uitvoeren, kunnen hiermee het risico van het niet aanslaan van natuulijke vijanden verkleinen.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

FytoConsult

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie