KNAW

Research

he effect of SPRINT: combined screening and intervention in case of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title he effect of SPRINT: combined screening and intervention in case of antisocial behavior in children
Period 01 / 2011 - 12 / 2013
Status Current
Research number OND1344698
Data Supplier PI-Research

Abstract

Antisocial behavior is a major concern in society. When a child steals, bullies other children or does not accept authority, early intervention can prevent further development of this antisocial behavior. The current study examines the effect of a preventive intervention program for children who demonstrate antisocial behavior, as well as their parents. During two years, all the pupils from grades two through six of ten elementary schools are screened on a regular basis for antisocial behavior. Half of the children (and their parents) who are signaled as ?at risk for developing serious antisocial behavior? will receive the intervention. The other half of the signaled children will receive care as usual. Coincidence will decide whether a child is part of the experimental or control group. Pre- and posttest measurements will be carried out by means of the screeningsinstrument the ABSQ, a sociometric task, and well known Dutch tests TRF and SDQ for measuring social or deviant behavior. The results will demonstrate whether the antisocial behavior of the child has lessened and whether the child has become more socially competent towards peers as a result of the intervention.

Abstract (NL)

Antisociaal gedrag vormt een grote zorg voor de samenleving. Wanneer een kind antisociaal gedrag ontwikkelt zoals bijvoorbeeld pestgedrag of problemen met autoriteiten, kan vroegtijdig ingrijpen deze negatieve ontwikkeling doorbreken. Het huidige onderzoek omvat een effectstudie naar een preventieve interventie voor kinderen die antisociaal gedrag vertonen en hun ouders. Twee jaar lang worden kinderen in de groepen 4 tot en met 8 van tien basisscholen herhaaldelijk gescreend op antisociaal gedrag. Een deel van de kinderen die uit de screening naar voren komen als hebbende een hoog risico op een antisociale ontwikkeling, krijgt samen met hun ouders de interventie aangeboden. De andere helft van de kinderen die opvallen in de screening ontvangt ?care as usual?. Toeval bepaalt of een kind bij de experimentele groep of de controlegroep behoort. Voor- en nametingen aan de hand van het screeningsinstrument, de TRF, de SDQ en een sociometrische taak laten vervolgens zien of het antisociale gedrag van het kind is afgenomen en of het kind zich naar leeftijdgenoten toe socialer opstelt.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. B. Bijl
Researcher Drs. E. Campbell
Researcher Prof.dr. B. (Bram) Orobio de Castro
Researcher Prof.dr. N.W. Slot
Researcher M. Wildeman (MSc)
Project leader Dr. I.E. Berends

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation