KNAW

Research

Global food security

Pagina-navigatie:


Update content


Title Global food security
Period 01 / 2011 - unknown
Status Completed
Research number OND1344998

Abstract (NL)

Dit programma richt zich op het ontwikkelen van kennis, expertise en methoden die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en analyseren van handelingsperspectieven om in mondiaal verband te komen tot een duurzame oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk.

Meer specifiek levert het programma een bijdrage aan honger- en armoedebestrijding met name in Sub-Sahara Afrika vanuit het perspectief van duurzame landbouwontwikkeling. Hierbij wordt een mogelijke bijdrage van de Nederlandse agrifood sector expliciet meegenomen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. T.J. Achterbosch
Project leader Dr.ir. A. Huijsman

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation