KNAW

Research

Residugegevens en spuitschema's in kleinfruit (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Residugegevens en spuitschema's in kleinfruit (NL)
Period 06 / 2011 - 02 / 2013
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/254627
Research number OND1345200
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Residu-gegevens van rode bessen worden geanalyseerd en met spuitschema s vergeleken. Het betreft een bureaustudie zonder experimenten.

Resultaten
Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op vruchten zijn in toenemende mate een probleem voor de afzet. Door retailers worden steeds hogere eisen gesteld aan het aantal verschillende residuen dat mag worden aangetroffen en aan het residuniveau dat geaccepteerd wordt (bovenwettelijke eisen). Het aantal toegelaten middelen in de teelt van rode bessen is relatief beperkt. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet tegen vruchtrot, meeldauw en luizen. Een probleem is dat vrijwel alle toegepaste middelen in de residuanalyses worden teruggevonden. Ook middelen die tijdens de bloei zijn ingezet. Voor de afzet van het product kan dit problemen geven met betrekking tot het aantal stoffen én de hoogte er van in de analyses. De resultaten zijn wel binnen de wettelijke normen, maar de retail hanteert bovenwettelijke eisen. Om aan de eisen van de retail te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het aantal stoffen dat bij residu-analyses wordt aangetoond vermindert én het residuniveau wordt verlaagd.

Related organisations

Related people

Contact person J. Vink

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation