KNAW

Onderzoek

Residugegevens en spuitschema's in kleinfruit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Residugegevens en spuitschema's in kleinfruit
Looptijd 06 / 2011 - 02 / 2013
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/254627
Onderzoeknummer OND1345200
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Residu-gegevens van rode bessen worden geanalyseerd en met spuitschema s vergeleken. Het betreft een bureaustudie zonder experimenten.

Resultaten
Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op vruchten zijn in toenemende mate een probleem voor de afzet. Door retailers worden steeds hogere eisen gesteld aan het aantal verschillende residuen dat mag worden aangetroffen en aan het residuniveau dat geaccepteerd wordt (bovenwettelijke eisen). Het aantal toegelaten middelen in de teelt van rode bessen is relatief beperkt. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet tegen vruchtrot, meeldauw en luizen. Een probleem is dat vrijwel alle toegepaste middelen in de residuanalyses worden teruggevonden. Ook middelen die tijdens de bloei zijn ingezet. Voor de afzet van het product kan dit problemen geven met betrekking tot het aantal stoffen én de hoogte er van in de analyses. De resultaten zijn wel binnen de wettelijke normen, maar de retail hanteert bovenwettelijke eisen. Om aan de eisen van de retail te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het aantal stoffen dat bij residu-analyses wordt aangetoond vermindert én het residuniveau wordt verlaagd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon J. Vink

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie